Články autora Jiří Nedoma

Je třeba uvolnit nulovou hranici alkoholu u řidičů?

Jiří Nedoma

Schválením našeho návrhu novely tzv. silničního zákona (361/2000Sb.) v Senátu byla završena několik let trvající práce senátního podvýboru pro dopravu v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Vycházela jak z politiky EU snižovat počet mrtvých na silnicích, tak z programových cílů vlády. Ačkoliv jsem jako člen rady vlády pro tuto oblast navrhoval razantnější systémovou změnu členění zákonů týkajících se silničního provozu, jsem s odstupem času vděčen alespoň za tuto novelu.

Zastavení prací = velké ekonomické dopady

Jiří Nedoma

Jsem znepokojený snahou vlády zastavit řadu významných staveb v dopravní infrastruktuře. Vláda bere dopravním stavbám 10 % z letošní částky na investice, to je 3,6 miliardy korun. Znamená to, že tak vlastně nerespektuje usnesení Senátu přijaté 8. října 2009 k návrhu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který přijala Poslanecká sněmovna 4. listopadu 2009 a prezident zákon podepsal 18. listopadu. Přitom zastavení staveb a jejich zakonzervování by mělo hluboké ekonomické dopady na jednotlivé regiony.

___________________________________________________________________________________