Články autora Libor Mojžíš

Obchvat Náchoda versus dálnice D11

Libor Mojžíš

V poslední době je veřejnosti podsouván nebezpečný názor z oblasti dopravy. Jednou větou se dá vystihnout  asi takto:  "Dostavme dálnici D11 až na polské hranice a nebude potřeba obchvat Náchoda." 

Celý problém má však několik háčků: Obchvat Náchoda neřeší dopravu jen v Náchodě, ale i v širokém okolí, které je neúměrně přetíženo dopravou zaviněnou situaci v Náchodě. Řidiči si pak vybírají opravdu absurdní objízdné trasy po silnicích  II. a III. tříd.

Královéhradecký kraj zřejmě svazky obcí nemá rád

Libor Mojžíš

Již od samého počátku vzniku krajů se ten náš, Královéhradecký, víceméně pozitivně svými finančními příspěvky snažil rozvíjet činnost svazků obcí. Ty jsou zpravidla označovány jako tzv. „mikroregiony“. Příspěvky pak dostávaly  na základě dotačních titulů (POV DT 3) a grantů (profesionalizace). I přes počáteční nedůvěru vznikla hustá síť víceméně aktivních regionálních subjektů, čímž se potvrdila jejich oprávněnost.

___________________________________________________________________________________