Články autora Jiří Hanzlíček

Česká republika skutečně na rozcestí

Jiří Hanzlíček

Vypůjčil jsem si titulek z programového prohlášení vlády, který je platný i pro dnešní stav pošramocené politiky životního prostředí. Po setkání nového ministra životního prostředí s prezidentem republiky byla v mediích prezentována někdy neseriozní diskuse. Není se čemu divit, neboť více jak deset let byly informace o nevyrovnaném mixu ochrany prostředí v souladu s ekonomickými i sociálními zájmy státu maximálně potlačovány. Před novým ministrem se nahromadila kupa problémů, které se budou složitě řešit mnoho let. Dovolte mi prosím připomenout ty nejkřikavější.

Cena elektřiny a ztráta soudnosti

Jiří Hanzlíček

Důsledky špatného rozhodnutí výše uvedených politiků, za které bohužel nenesou, jak je u nás zvykem, žádnou odpovědnost, zaplatí ve stále se zvyšujících cenách za elektřinu občané, zkomírající průmysl a podnikatelé. Povinné výkupní ceny po dobu dvaceti let (!) ze slunečních elektráren jsou desetinásobně vyšší, než za kolik se prodává elektřina z uhelných elektráren. U jaderných elektráren je to ještě markantnější.

Emisní povolenky? Odpustky a podvody

Jiří Hanzlíček

Již delší dobu se na stránkách našich i zahraničních medií objevují informace o různých podvodech s emisními povolenkami. Loupeže i daňové podvody za stovky milionů korun se nám zcela logicky nevyhnuly.

Zavedení emisních povolenek vychází z představ Evropské unie jak lze zabránit globálnímu oteplování. Každý podnik v Evropské unii, který vypouští do ovzduší oxid uhličitý si proto musí povolenky kupovat.

K odstavení jádra nedojde

Jiří Hanzlíček

Lze pochybovat o tom, že současní politici budou po roce 2020 ještě u vesla i zda se svých rozhodnutí dožijí. Následujících několik příštích voleb i s ekonomickými dopady nárůstu cen elektřiny v celé Evropě, mohou zcela změnit náladu voličů. Možná pozdě, za pět minut dvanáct, se záměry a zákazy radikálně přehodnotí. Pochybuji o tom, že rozhodnutí německé koaliční vlády se naplní. Souhlasím s prezidentem republiky panem Václavem Klausem, že mnoho rozborů o tom co vše se stane i veškeré odhady do budoucna lze dnes považovat za zcela předčasné.

Novela zákona o ochraně ovzduší byla špatná

Jiří Hanzlíček

Poslanci nedávno schválili další z již nespočitatelného množství zákonných novel. Tentokráte byla na řadě novela zákona o ochraně ovzduší.

Novelu však oprávněně vetoval prezident republiky Václav Klaus. Celá řada ustanovení budila i přes malý zájem poslanců i odborné veřejnosti rozpaky a nejasností o praktických dopadech. Proto se schválení neustále odkládalo. Záměr novely by však rozhodně měl zajímat motoristy i občany mnoha našich měst.

Ekologičtější vytápění se prodraží

Jiří Hanzlíček

Kontrolovat, čím lidé doma topí, chce uskutečnit ministerstvo životního prostředí. Pravděpodobně zatím pokusně v Moravskoslezském kraji, kde by snad mělo dojít k prolomení ústavního práva na ochranu soukromí.

Otazníky nad dotacemi bioplynu

Jiří Hanzlíček

V Poslanecké sněmovně byl nedávno schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Rovněž bude v průběhu ledna projednán v Senátu. Legislativci však stojí před velmi závažným problémem nekontrolovatelného růstu dotované podpory bioplynu, který by mohl způsobit stejné problémy jako fotovoltaika. Jsou obavy, že hektický rozvoj bioplynových stanic přinese další zdražení elektřiny.

Uhlíková daň postavená na hlavu

Jiří Hanzlíček

V době usilovného zdražování všech komodit, představila koaliční vláda ve svém "balíčku" další novou uhlíkovou daň k omezení vypouštění skleníkových plynů. Pravděpodobně již za dva roky by mohla postihnout každého, kdo topí uhlím či topnými oleji, bere teplo od malých tepláren nebo možná i používá i plyn. Jde o zcela neracionální, vědecky, ekologicky i politicky pochybný přístup Evropské unie k dosud neprokázanému a lživě propagovanému globálnímu oteplování, způsobovaného vlivem člověka.

Bude opět dražší elektřina

Jiří Hanzlíček

Poslanecká sněmovna parlamentu podle své sportovní tradice opětovně přehlasovala veto prezidenta republiky k zákonu o podporovaných zdrojích energie.

V novém zákoně došlo především ke snížení státní podpory na výrobu elektřiny z biometanu. Původní podpora spalování bioplynu v bioplynových stanicích a nových výrobnách elektřiny od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 ve výši 4120 korun za MW hodinu byla snížena na 1700 korun za megawatthodinu. Náklady na jejich podporu budou zahrnuty do ceny za přepravu a distribuci.

Legislativní nesmysly směrnic EU

Jiří Hanzlíček

Prezident republiky Václav Klaus vetoval zákon o energetickém štítkování domů. Pro nesouhlas s otrockým převzetím jedné ze směrnic Evropské unie do našeho práva uvedl, že jde o jeden z příkladů, jak původně pozitivní projekt zabředá do bažiny byrokratických nesmyslů, které přinesou jen šikanu a výdaje. Souhlasím i s názorem, že mnoho těchto eurosměrnic je výsledkem dlouhodobě chybné a dnes již postupně překonávané politiky nerozvážných závazků, které na sebe členské státy vzaly.

___________________________________________________________________________________