Články autora Jakub Čermák

John Major - Ve stínu železné lady

Jakub Čermák

Tak jako Francis Fukuyama spojoval v roce 1992 ve své knize Konec dějin ukončení studené války s vítězstvím západní liberální demokracie, můžeme zase my spojovat konec studené války se závěrem jedenáctileté éry vlády Margaret Thatcher a s nástupem Johna Majora na premiérský post ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v roce 1990.

___________________________________________________________________________________