Články autora Petr Štěpánek

Železného právníci žádají satisfakci

Petr Štěpánek

Co vlastně český občan o třináct let starém sporu o televizi Nova ví? Co mu bylo dovoleno se dozvědět? Oficiální a prakticky všemi médii dokola omílaná verze je jasná: český padouch Železný okradl ctihodného Američana Laudera a my jsme za to museli zaplatit 10 miliard. Opravdu?

Lež v analýze veřejnoprávnosti České televize

Petr Štěpánek

Se zájmem jsem si přečetl analýzu veřejnoprávnosti České televize z pera Vladimíra Justa, kterou si objednala Rada České televize. Místy mi Justův text sice připomíná spíše politickou agitku než věcnou analýzu, ale v zásadě proti způsobu, jakým se Just svého úkolu zhostil, tj. čistě osobní, subjektivní, pocitové hodnocení s řadou „epických“ odboček, nic nemám. Určitě to je jedna z možných metod. Jedinou otázkou ovšem zůstává, zda takový text toho víc vypovídá o České televizi, či o autorovi.

Světové seriály na popletené Nově

Petr Štěpánek

Na Nově to s těmi seriály mají nějaké popletené. Několik týdnů hustí do diváků upoutávku na nejlepší světové seriály, ba dokonce že jde o jejich premiérové uvedení, aby je pak nakonec pouštěli v jednu v noci. Konkrétně šlo o upoutávky na seriály Útěk z vězení, 24 hodin a Tudorovce.

Rada pro vysílání udala sama sebe

Petr Štěpánek

V obou případech byla cílem stejná věc. Co se liší, je použitá metoda, jak k tomu cíli dojít. V prvním případě se o to FTV Prima pokusila změnou licenčních podmínek, podruhé pak vrácením své historické licence a jejím nahrazením licencí Prima family. Kupodivu se však liší ještě jedna věc. Přestože cíl byl totožný, tzn. očištění Primy od regionálního vysílání, státní regulační orgán při vyřizování věci pokaždé uplatnil diametrálně odlišný přístup.

Režisérky Sommerová a Václavová jsou lhářky

Petr Štěpánek

Předsedkyně Asociace režisérů a scénáristů (ARAS) Ljuba Václavová a místopředsedkyně Filmového a televizního svazu (FITES) Olga Sommerová zaslaly ministryni kultury Aleně Hanákové denunciační dopis, ve kterém naprosto skandálním způsobem dehonestují dlouholetou redaktorku a spolupracovnici Českého rozhlasu Ivanu Denčevovou. Na vědomí svůj hanopis odeslaly též Petru Nečasovi, Miroslavě Němcové, Kateřině Klasnové, Lubomíru Zaorálkovi, Vlastě Parkanové, Karlu Schwarzenbergovi, Bohuslavu Sobotkovi, Radku Johnovi, Anně Putnové a Petru Gazdíkovi.

Zelenkova odložená poprava

Petr Štěpánek

Podle zákona nesmí člen Rady České televize a Rady Českého rozhlasu zastávat žádné funkce ve veřejné správě, přičemž veřejnou správou se rozumí samospráva i státní správa. Ale co je to přesně ta funkce ve veřejné správě? Funkce primátora či starosty? Funkce tajemníka obecního úřadu v Horní Dolní? Funkce vrátného na ministerstvu? Funkce ředitele odboru v centrálním orgánu státní správy? Funkce zástupce vedoucího oddělení kdesi na magistrátu? Funkce předsedy bytové komise? Funkce tiskového mluvčího?

Jak se stát šéfem cizinecké policie

Petr Štěpánek

V dnešní době velkých průšvihů to vypadá skoro jako drobnost. Jenže ona to drobnost není. Právě z takovýchto drobností se totiž nakonec v součtu stává velký průšvih. O přešlapech a úletech nejvyšších policejních šéfů, totiž policejního prezidenta Petra Lessyho a jeho ještě proslulejšího náměstka Vladislava Husáka toho už bylo napsáno dost. Tady je další kamínek do nevzhledné mozaiky.

Zápotocký a Zavadil – jak se to rýmuje

Petr Štěpánek

Je to více než symbolické, leč nikdo si toho kupodivu nepovšiml. Když se horda odborářských řvounů během sobotní demonstrace přesouvala od centrály ROH na Václavské náměstí, prošla také ulicí Politických vězňů. Asi proto, aby se tu toho dne nepracující pracující mohli pozdravit s představiteli strany a (budoucí) vlády. V ulici Politických vězňů totiž má, jak známo, sídlo KSČM. A do Lidového domu je to, co by kamenem dohodil.

Česká republika jako komplic při okradení soukromé firmy

Petr Štěpánek

Navenek to vypadá, že spory okolo Primy a regionálních televizí ze skupiny RTA utichly, ale opak je pravdou. Celou věc už má na stole kromě obecných soudů také Ústavní soud. Skoro všechny státní instituce se vesměs postavily na stranu televize Prima, tedy toho silnějšího, bezskrupulóznějšího, drzejšího. 

Rada pro vysílání zavinila stamilionovou škodu

Petr Štěpánek

Stalo se! Městský soud v Praze ve funkci soudu správního rozhodl, že zánik licence Prima televize byl nezákonný a celou věc vrátil Radě pro vysílání k novému rozhodnutí. Rozsudek je pravomocný, teoreticky proti němu lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

___________________________________________________________________________________