Články autora Jan Michálek

Proplácení regulačních poplatků - komu to prospívá?

Jan Michálek

Zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví se velmi pozitivně projevilo nápadným poklesem počtu výkonů u všech zpoplatněných zdravotnických služeb s výjimkou počtu ošetřovacích dnů v lůžkových zařízeních. Poklesly počty ošetření na LSPP o 41%, ambulantních ošetření o 17%. Došlo ke snížení počtu předepsaných receptů o 25%. Naopak, péče při hospitalizaci se zlepšila, zbyly prostředky na léčbu závažnějších nemocí, bylo provedeno větší množství plánovaných operací včetně kloubních náhrad, významně se zkrátily čekací doby na tyto operace.

Jako v té pohádce o Pyšné princezně: "Našli moji rádcové, našli….?"

Jan Michálek

Téměř deset let působí v zodpovědné funkci ředitele Záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka PhD. Jeho práce byla vždy velice dobře hodnocena, podílel se na vypracování systému záchranné služby v České republice a dokonce spoluvytvářel zákon o záchranné službě. Příspěvková organizace pod jeho vedením se zdála být bezproblémová. Až na ty peníze, které rok co rok ředitel "poníženě" na kraji pro svoji záchranku požadoval…

Odpoví nám vedení kraje na otázky, které se točí kolem výnosných auditů?

Jan Michálek

Po deseti letech působení MUDr. Ladislava Žabky ve funkci ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) došlo k jeho odvolání. Jeho práce byla dobře hodnocena, podílel se na vypracování systému záchranné služby v České republice a dokonce spoluvytvářel zákon o záchranné službě.

___________________________________________________________________________________