Články autora Jan Suchánek

Tak nám chtějí zavřít Berku

Jan Suchánek

Ono je to zatím nepravomocný, ale hlava mi to nebere. Proč by ten soudce Berka měl jít do basy, když já mám tolik rozsudků, proti kterým je opravným prostředkem jen emigrace, že mnou zažití konkurzní soudci mohou krást, podvádět, zkreslovat účetnictví a neplatit daně nebo se na těch konkurzním spisem dokumentovaných trestných činech účastnit, protože proti jejich jednání je jediný možný opravný prostředek a tím je odvolání někdy po dlouhých mnoha letech, kdy škody jsou promlčeny, proti konečné zprávě, kterou podle jiného zákon vykládajícího neopravitelného rozhodnutí nelze schválit a tudíž se ani proti ní odvolat.

Pecina, taky špidlovského formátu ekonom

Jan Suchánek

Někde na internetu jsem narazil na blog pana ministra Peciny. Tam se přihlásil k tradici levicových socialistických ekonomů, kterou tady udržují téměř všechny politické partaje, ale ta Pecinova zvlášť výrazně. Jejich základní tezí je, že „naše civilizace je založena na spotřebě“ a za tím účelem, protože „potřebujeme stimulovat vlastní poptávku“ je nutno prostřednictvím socialistických politiků vzít zisky „bohatým, zámožným podnikatelům, manažerům s vysokými platy, majitelům firem“.

Kolářové ministerstvo, bašta korupce

Jan Suchánek

Dostal jsem do rukou kopii dopisu, kterým Kolářová lhala senátorovi Kuberovi, že se zkorumpovanými konkurzy nemůže nic dělat, protože nemůže zasahovat do nezávislosti (zkorumpovaných) soudů. I na Kuberovi mi vadí, že se s touto lživou odpovědí spokojil. Samozřejmě, že ministr spravedlnosti nemůže zasahovat do nezávislosti soudů, ale to neplatí v případě podezření z korupce soudců, když závazek bojovat proti korupci je dle Ústavy nad zákonem. protože v daném případě jde o korupci konkurzních soudců, pak by to měl nezkorumpovaný ministr daleko jednodušší, protože konkurzů se mnohdy účastní státní moc výkonná prostřednictvím prokurátorů.

Bábu nepřemluvíš!

Jan Suchánek

    V rámci rozsáhlé bouře levicových aktivistů za Issovou a Mádlem pošlapané právo staříčků volit zpět jejich minulost - socialismus zaniklo mnoho podstatného, co to video připomnělo. Například to, že tím vzorovým videem v USA levicový intelektuálové štvali proti důchodcům, aby volili Hussaina Obamu k zavedení socialismu či aspoň učinit socialistický rozvrat jejich země a důchodci se proto vzdali amerických tradic svobody a individuální odpovědnosti, zatímco tady je to opačně. Tady je ta tradice vzít šlechtě, vzít židům, vzít Sudeťákům, vzít buržoasii, kulakům a emigrantům - a nakonec socialismus. Jak američtí tak naši socialisté chtějí stejné, jen babičky a dědečky máme jiné.

Řeci by volili Paroubka s Filipem

Jan Suchánek

Druhým projevem tuzemské reakce je útěk české buržoasie. Už se to provalilo na veřejnost, že tuzemští kapitalisté utíkají do daňových rájů a stěhují se pod ochranu právních států. To je významné. Z této zkorumpované země utíkají i ti, kteří na úplatky či výpalné státním či obecním orgánům mají. To znamená, že se bojí justiční mafie. To co tu běžně reportuji, to je jen malý odlesk toho, čemu česká buržoasie musí čelit. Ilustrujícím je, jak soud a marxista Zaorálek označili miliardáře Bakalu za gaunera. Postbolševický soudce vůbec nerespektuje, že Bakala má dle Listiny základních práv a svobod právo na ochranu jeho cti.

Řápková prý nezná právo

Jan Suchánek

Podstatné však je, proč by si Řápková měla něco ze studií práva pamatovat, když je nepraktikuje a dle Ústavního soudu kvůli přílepkům zákony neznají ani soudci. A to je to podstatné co médiím absolutně nevadí! A na rozdíl od soudců se Řápková může podívat v případě potřeby do počítače, což soudci v soudní síni nemůžou. Žijeme v době, kdy třetina podstaty státu, soudní moc, je ovládána lidmi, kteří složili slib soudit dle zákonů, které neznají a které nepraktikují. Z toho musí být celá společnost totálně paralyzovaná a i když volby nevyhraje sociální hýřil na dluh, Paroubek, tak absence možnosti dovolat se práva u soudu se musí fatálně projevit.

Korupce a volby

Jan Suchánek

  Tenhle trend k chaosu se netýká jen nás. V celé EU vede k likvidaci Evropy jako silné moci, která mohla konkurovat starým dominacím, Rusku a USA, a novým silám, to je Číně a muslimské revoluci. Pěkně to komentoval pan president z summitu EU a latinská Amerika. Jak reportáž z jednání Socialistické internacionály. Ta evropská elita se v nejistotě své nekompetentnosti a defétismu sdružuje v uličnický dav, který se upíná k iluzi, že evropský sociální stát zachrání potlačení tržní svobody ve prospěch světové politické vlády. Jestli se neinspirují u jihoamerických čávezů, kteří vyrostli na idejích Che Guevary? Z hlouposti je usvědčuje to, že ta světová vláda bude závislá na čínských penězích, arabské energii a americkém „know how“. Žádný prostor pro Evropany a jejich politickou representaci.

Nepřiznaný pat

Jan Suchánek

Je to jako při privatizaci. Tehdy s nástupem svobody chytří a schopní opustili státní podniky, mnozí i s jejich lukrativním podnikáním. Privatizátoři pak museli čelit podnikovým vedením obsazených druhotřídními a neschopnými. Takhle to po letech, kdy vnitrostranické koalice podprůměrných s průměrnými odstraňovali nadprůměrné spolustraníky, když i ti nejschopnější během svých politických kariér zjišťovali, že mohou svými schopnostmi vydělat báječné příjmy, které mimo politiku nebudou korupční, a současně nebudou vystaveni závisti veřejnosti, zdecimovali strany k absenci kvalifikovaných osobností.

Vládo bacha!

Jan Suchánek

To je jednoduchý a jednoznačný vzkaz nově se tvořící vládě, které by snad chtěla bojovat s korupcí. Umí si někdo představit jednoznačnější varování než, když mafie dokáže, aby se ministerstvo zdravotnictví chlubilo, že dokáže zaštítit nebo možná dokonce objednat podvržený a antidatovaný dokument jednání mezinárodní arbitráže v medializovaném případě, kdy poškozeného Švýcara zastupuje bývalý ministr spravedlnosti?

Levice versus pravice

Jan Suchánek

Někde jsem teď četl, že úpadek naší civilizace pochází od právníků. Když se mi to rozleželo, už jsem to znovu nenašel. Přesto se pokusím na tu myšlenku navázat. Právníci prý mají tu chybu a jejich vinou je, že jsou přesvědčeni a zobecňují, že zákony jsou výsledkem lidské tvorby, a pak věří, že lze realitu takto tvořenými zákony změnit. A zatím si vesmírným chaosem uhání Země řízena přírodními zákonitostmi bez ohledu na to, co říká bytost s hypertrofovaným mozkem, která se na Zemi objevila v historicky zanedbatelné současné episodě.

___________________________________________________________________________________