Články autora Jan Suchánek

Důsledky tohoto způsobu volby

Jan Suchánek

Moc pozornosti nevyvolalo to, že se do Senátu nedostal sám bývalý eurokomisař Špidla. Být eurokomisařem je nesmírně významná politická funkce a nikdo z krajanů takovou kariéru jako Špidla dosud neudělal. A tenhle super politik neuspěl, když ten, který jej porazil, nenese žádný znak výjimečnosti. Je to jednoduché, Špidla není žádný super politik, je to venkovský trouba, který udělal kariéru díky volebnímu systému, v kterém nebyl vystaven žádné individuální soutěži, to je žádné konkurenci.

Komunistu na závistivce!

Jan Suchánek

Nikdo se nezastane „Student agency“, že měla právo investovat do získání zamýšlené tržní pozice. Moc se pan majitel chlubí svým úspěchem. Tuhle závist dnes pěkně dokumentuje investigativními novináři odhalená kauza 2x dražších tatrovek pro armádu. Nikomu nevadí, že armáda koupila něco dvakrát dráž než původně dojednala, ale všichni závidí, že někdo za sjednání takového pro dodavatele skvělého obchodu dostal tučnou provizi. A angažovaná ministryně je dnes místopředsedkyní Sněmovny a angažovaný ministr se vrací na místo činu do funkce náměstka.

Oblíbený ale zkorumpovaný ministr

Jan Suchánek

Tak okradeným napsal pan ministr. Teda pověřil k tomu svého úředníka. Jedná se o samotného ministra spravedlnosti, který šéfuje justici, která je podle BISky, premiéra a soudce Cepla v rukou organizovaného zločinu. A s tím ten pan ministr nic nedělá, protože on má teď asi za úkol vyloučit kolizi rozhodnutí odvolacího soudu ve věci justiční mafie, která osvobodila Čunka, a vyloučit kolizi rozhodnutí o osvobození konkurzního soudce Berky s volbami. Nic z toho vládě ani samotnému ministrovi nemůže prospět. Možná jen proto s tím organizovaným zločinem a konkurzní mafií nic nedělá. O zkušenosti s tím jeho nic neděláním s korupčním vlivem mafie na justici se s vámi podělím.

Ministr bezpráví!

Jan Suchánek

    Kolikrát mne už soudy upozornily, že jim nemám vnucovat principy římského práva. Teď pan ministr odvolal místopředsedu dovolacího soudu, aby nebyla zpochybněna jeho rozhodnutí v souvislosti s kárným řízením, jež je proti němu vedeno, protože protiústavně ovlivňoval u dle kárných žalobců a soudců protiústavně ovlivňujících prokurátorů kauzu Čunek ve prospěch vlády, v které pan ministr seděl. Současně ten pan ministr navádí prokurátory, aby soudům posílaly obžaloby na základě nezákonně získaných důkazů.

Rozhodli jsme správně

Jan Suchánek

Takhle popisoval v neděli Kalousek Moravcovi, jak vláda jednohlasně schvalovala Bartákovi všechny předražený nákupy pro armádu. Potíž je jen v tom, že Kalousek, všichni, co s ním kdy seděli ve vládách, Moravec a další novináři nemají pražádnou představu o tom, jak se rozhoduje správně. Pokud vláda a kdokoliv jiný rozhoduje o jediné variantě, pak zásadně a z principu nemůže rozhodovat správně. Správnost a jednohlasnost takovému rozhodnutí dává jen zkorumpovaná solidarita nekvalifikovaných nebo zkorumpovaných. To funguje tak, že kvalifikovaní a zkorumpovaní hrají hru „já na bráchu, brácha na mě“. A zločin sbratřuje nejvíc. Ti nekvalifikovaní se nezeptají jen, aby se nepřišlo na to, že ničemu nerozumí.

Ve starých kolejích

Jan Suchánek

Teď jsem někde četl, že bude kárné řízení, které asi skončí napomenutím, jednoho soudce, který zamítl žalobu tím, že zkopíroval bez oprav odůvodnění jiného rozsudku. To je ještě frajer, že to uměl takhle digitálně zpracovat. Podstatný na tom je, že tenhle takhle prasecky odbytý rozsudek je pravomocný, protože jej schválil senát odvolacího soudu. Ten se tím už nijak kárně neprovinil.

Nepoučitelní!

Jan Suchánek

Sněhová kalamita je spojena s tím, že při ní moc nefouká. To se řešilo už loni a nic se nevyřešilo. Až začne foukat a sníh znovu a znovu bude končit v závějích na silnicích, pak bude hůř. Naše tupost nás opět dovede k steskům proti kapitalismu, protože jen díky němu kamióny zatarasí silnice. Nikoho nenapadne, že ty kamiony za tu cestu minimálně po těch dálnicích platí tolik, že by si zasloužili mít aspoň dálnice průjezdný.

Nevzdělaní školáci

Jan Suchánek

Tak nám naše školáky poměřili a zjistili, že úroveň jejich vzdělání je v světovém srovnání špatná a upadající. Pracoval jsem kdysi za bolševika s debolševizovaným sociologem, který na taková zjištění vždycky říkal: „a proč by tohle mělo být jinačí než ostatní?“. A zjevně to platí i dnes. Proč by školy měly děti vzdělávat, když národ preferuje rovnost a vzdělání je cestou k nerovnosti. Proč by školáci měli chtít ve škole vyniknout, když je v sociálním státě hloupější spolužáci stejně přehlasují a sankčně zdaní, když učitelé stávkují za odměňování podle věku a ne podle schopnosti učit, když v soutěžích o státní a obecní zakázky nerozhodují nejlepší nabídky, když ministrem spravedlnosti je absolvent a učitel plzeňských práv a když nechceme volit nejlepší politické kandidáty ale pouze strany, které takové potlačují?

Padni, ale komu padni?

Jan Suchánek

Podívejme se na jednu konkrétní a aktuální „case study“. Odsoudili nám bývalého senátora a „kmotra“ Nováka. Jenže má to zase znaky justičního zločinu a ne korupce odsouzeného. Pokud mělo jít o korupci, pak to mělo být ke škodě zřejmě obce, za kterou ten odsouzený korupčně jednal. Jenže pak chybí rozsudek ve prospěch náhrady škody obci. Ten kdo ty akcie koupil, se v kontextu rozsudku bezdůvodně obohatil. Proč nikdo po něm nechce, aby ze zákona to bezdůvodné obohacení vydal. A to je ten systémový základ nefunkčnosti justice a policie.

Mířit mimo cíl

Jan Suchánek

Tohle trefné označení aktuálního vyšetřování korupce na ministerstvu životního prostředí se docela povedlo. Mimo pozornost zůstává, že při téhle obecně užívané praktice tolik lidí, kteří nemají na to, aby se vyšetřovatelům a prokurátorům vyplatili, stejně nakonec odsoudí. To střílení mimo cíl je i praktika všech, co se korupcí zabývají, protože by odhalení, to je doložení, skutečné korupce mohlo vést ke konci jejich vlastní exhibice.

___________________________________________________________________________________