Články autora Jan Suchánek

Braňme se jelenům!

Jan Suchánek

Prý úsporná opatření nefungují, například v Irsku. Nemohou, protože nejdřív se musí Irsko vzdát EURA. A je jen otázka, kdy k tomu dojde a jestli to nejdřív neudělají sami Němci, pro které by to bylo nejlacinější. Je otázka, kolik bude stát to, že bude dlouho trvat, než ti socialisté, kteří ví, že úsporná opatření nefungují, nenarazí se svojí prorůstovou politikou na bariéru hrůzné inflace.

Prostí konzumenti

Jan Suchánek

Teď mne zaujala reklama Mountfieldu, co to má každý pátý zadarmo, jak je v ní prosťáčkům representovaným důvěryhodným Matonohou vkládáno do podvědomí, že to má zadarmo každý druhý. Jak nás ti všichni prodejci čínského zboží potřebují za prosťáčky. Za tu reklamu by nevyhodili milióny, kdyby nevěděli, že to u nás funguje. Za prosťáčky nás potřebují i politici, abychom nepřišli na jejich nekompetenci, a organizovaný zločin, abychom nepřišli na to, jak ovládá politiky a justici.

Diktatura polovzdělanců

Jan Suchánek

Je téměř neuvěřitelné, jak v informační společnosti vzniká diktát fám, šířených zdánlivými vzdělanci. Ten mechanismus je demonstrován veřejnoprávní televizí, která zavedla model, že zdrojem informací novináře je novinář. To jsem jednou slyšel od nějakého profesionála, že je novinářský incest.

Schettinové

Jan Suchánek

Ona ta justice je poznamenaná synergií zločinnosti a neschopnosti se solidaritou těch zločinných a neschopných. Okradený konkurzní věřitel totiž už kdysi na začátku roku 2004 tomuhle soudu adresovali proti těm chudákům bílým koňům justiční konkurzní mafie žalobu na zaplacení směnky, kterou jim nařídili podepsat, když potřebovali ti, kteří je do obchodního rejstříku nezákonně zapsali, rychle pár miliónů v hotovosti. Teď jsme se prodlevami dostali k tomu, že odvolací soud rozsudek ve prospěch dokonání té zlodějiny musel zrušit, protože byl formálně totálně odfláknutý.

Státní kapitalismus, státní terorismus!

Jan Suchánek

Teď se minulý týden strhla diskuse o exekucích, která demonstrovala hluboké právní nevědomí, despekt k soukromému vlastnictví a lživou manipulaci s národem, kterou je pověřen a kterou representuje ministr nespravedlnosti. Má to významné souvislosti, protože v éře dle The Economistu nastupujícího státního kapitalismu po selhání tržního kapitalismu v konfrontaci se sociálním státem, jsme bez ekonomické kvalifikace a právního vědomí ztraceni.

Mi(ni)str zametač

Jan Suchánek

Ano bude řeč o tom ministrovi, který kdysi v Senátu horlil o tom, jak je nutno zamezit okrádání konkurzních věřitelů soudci a jejich správci. Jenže jako srdcem ekonomovi mi nedá, abych se nejdříve nesvěřil s tím, k čemu mne ta smlouva o fiskální unii inspirovala. Pokud začne platit, tak vlastně Němcům zakáže podporovat chudé a s rozpočtovým schodkem členy fiskální unie, protože Němci musí sami pod sankcí nejdříve odstranit svoji zadluženost.

Nejde o globální kapitalismus ale o globální lůzu!

Jan Suchánek

Celý boj o záchranu socialismu, sociálního státu se teď koncentruje na odsouzení globálního kapitalismu, který osvobodil z chudoby a dříve nevyhnutelných hladomorů miliardy občanů této planety. Ti, kteří mají takovou životní úroveň, že nemusí od rána do večera pracovat, vytvořili díky komunikačním technologiím globální virtuální náměstí před jeruzalémským chrámem, kde virtuální dav (lůza) nutí Piláta, aby nechal Ježíše ukřižovat.

Vím, že jsem schizofrenní!

Jan Suchánek

Jak nebýt schizofrenní, když naše politické elity útočí na kapitalismus i prostřednictvím Nezávislého kontrolního úřadu, když jeho kontrolní kapacity chtějí převést ze zkorumpovaných státních institucí na veřejné firmy, které jsou dokonce pod kontrolou Burzy. To v naší zemi musí každý investor považovat za riziko, že bude NKÚ zneužit k prolomení obchodních tajemství a bude dalším rizikovým faktorem, jako je již dnes justiční konkurzní mafie, jak si to naposledy ověřila Erste bank. Skoro nejhorší na tom je, že nikdo nechápe rozdíl v kontrole rozpočtového utrácení a rizikového podnikání, jak to předváděli nejdřív poslanci u Moravce a pak sám Moravec v neděli proti Dvořákovi. To bude škod.

Stále jen jde o třídní nenávist

Jan Suchánek

Takhle jsme dospěli k vrcholné dekadenci, která vedla ke zkáze Říma. Psal o tom Pavel Kohout, jak Římané šetřili na válečné flotile tolik, že jim piráti nepustili do Říma už žádnou loď s egyptským obilím. Kapitalismus likvidací bank skutečně končí a končí i podnikání. Sociální stát nevytváří motivační tlak k tomu, aby se vyrojili noví Baťové a Gatesové. Prostě pokrok se nezajišťuje poptávkou příjemců sociálních dávek ale invencí těch, co chtějí a musí mít možnost zbohatnout.

11 dlouhých let

Jan Suchánek

Ano, 11 dlouhých let trvá v Česku, než justici vysvětlíte něco tak jednoduchého, že 1+1=2 a justice se rozhodne to v jednom konkrétním případě akceptovat. Před těmi dlouhými lety se justiční konkurzní mafie rozhodla na zakázku jednoho celosvětového holdingu, který byl dříve, když tu ještě vládli přiznaní bolševici, podezříván, že je součástí západoevropského organizovaného zločinu, ukrást konkurznímu věřiteli těžební práva na surovinu za víc než miliardu korun v realizačních cenách.

___________________________________________________________________________________