Články autora Josef Mlejnek

Wojciech Wencel: Pod rukama soustředěných tich

Josef Mlejnek

(Setkání s Bohuslavem Reynkem)

Solí Českomoravské vysočiny jsou kameny. Leží u okrajů polí, vytvářejí zdi a ohrazení, pokrývají hroby sedláků, kteří je sami za svého života vyorali ze země. Nejzajímavější případy mají podobu neohrabaně provedeného kříže nebo desky s jeho obrysem. Jsou to připomínky vražd spáchaných před staletími z chamtivosti, ze závisti nebo ze zlosti.

Ty bláho, já tuhle zemi miluju!

Josef Mlejnek

Po nevyvedeném extempore nazvaném Spálená země se brněnský Buranteatr nastudováním hry Listopad od amerického dramatika Davida Mameta, autora mimo jiné i scénáře k filmu Vrtěti psem, vrátil do své vlastní stopy patrně tím nejlepším způsobem. Už jsme si při inscenacích tohoto divadla zvykli na to, že stojí a padají s výraznými a nápaditými hereckými kreacemi - scéna bývá většinou rovněž nápaditá, leč velmi úsporná, ne-li minimalistická, neboť zde v nejlepším smyslu slova platí, že chudoba cti netratí.

Pohyb v pravdě

Josef Mlejnek

Přednášky profesora Jana Patočky v Brně, vzpomínka na rok 1967

Studoval jsem filozofii na Masarykově univerzitě v Brně počínaje rokem 1964; škola tehdy nenesla Masarykovo jméno, ale jméno lékaře a myslitele Jana Evangelisty Purkyně. Na „všeobecně vzdělávacích“ středních školách se filozofie vůbec neučila, pouze občanská výchova, a mé představy o filozofii se utvářely živelně, na základě náhodných objevů v antikvariátu: Čapkův zhuštěný výklad pragmatismu někdy z dvacátých let, Schopenhauerova filozofie v převyprávění Thomase Manna, výbor z myšlenek jiného německého filozofa, F. W. Nietzscheho

Aby se ze zla nestal společenský úzus

Josef Mlejnek

V politické oblasti člověk není schopen sám od sebe vybudovat dokonalou společnost. Naše přirozenost je natolik zraněna prvotním hříchem, že nejsme, a nikdy ani nebudeme, schopni své představy uskutečnit sami od sebe, ať již jde o spásu jednotlivce nebo o harmonii světa, říká augustinismus.

Na scéně v opačném gardu

Josef Mlejnek

(Jules a Jim v divadelní podobě)Inscenací dramatizace románu Jules a Jim prodlužuje brněnská Reduta na řadu scénických adaptací filmových či literárních děl, které zde měly v posledních letech premiéru - Valmont, Hvězda stříbrného plátna atd. Francouzský spisovatel Henri Pierre Roché (1879-1959) je v podstatě autorem jedné knihy - jeho jediný román vyšel téměř před šedesáti lety.

Koza Sylvie jako obětní zvíře?

Josef Mlejnek

Hra Edwarda Albeeho Koza aneb Kdo je Sylvie? v režii Víta Vencla měla mít premiéru na malé scéně libereckého Divadla F. X. Šaldy už koncem loňského roku, ale kvůli administrativnímu šumu někde na cestě mezi divadlem a autorem, resp. jeho agentem, se oficiálně o několik měsíců opozdila. Děj Albeeho dramatu je poměrně prostý. Stejně jako se Kafkův Řehoř Samsa v Proměně jednoho dne probudí znehybnělý v hmyzí existenci, veleúspěšného amerického architekta středního věku Martina potká to, že se zamiluje do kozy.

Začátek moudrosti spočívá v tom, že se necháme poučit

Josef Mlejnek

Rozhovor s Juliánou Jirousovou

Malířka Juliana Jirousová (1943) žije ve Staré Říši. Je dcerou akademického malíře Otto Stritzka, její maminka Marie byla jedním z dětí Josefa Floriana, a sama také malovala. Na rozhovoru pro Kontexty jsme se Julianou domluvili již v loňském roce a měl se týkat především jejího dědečka, neboť od smrti vydavatele Dobrého díla uplynulo o minulých vánocích sedmdesát let, a toho, jak ona sama vnímá jeho dědictví a jak se odkaz této mimořádné osobnosti promítl do jejího života i osudů širšího rodinného společenství.

Toruňský Kontakt 2012 o lidské identitě

Josef Mlejnek

Ve dnech 19. –25. května 2012 proběhl v polské Toruni po dvouleté přestávce divadelní festival Kontakt. Od roku 1992 se tu konal každoročně, před dvěma roky vedení festivalu rozhodlo, že se napříště uskuteční každý druhý rok, v alternaci s Festivalem Dialog ve Vratislavi. Ve srovnání s předchozími dvaceti ročníky měl letošní Kontakt skromnější dramaturgii i výpravu – i tištěný (pouze) černobílý program se omezil na nejnutnější informace. Vzhledem k přízraku krize, který se vznáší nad celou Evropou, se, jak vidno, okázale i méně okázale šetří na kultuře nejenom u nás. Kontakt však zůstal i nadále soutěžní přehlídkou, ale i počet členů poroty se tu snížil z pěti na tři osoby. V průběhu týdne se ve městě ležícím na dolním toku Visly představilo dvanáct scén z deseti evropských zemí. Společným jmenovatelem všech představení bylo hledání lidské identity v tom nejširším, „nejroztažitelnějším“ smyslu, a tedy identity etnické nebo národní, identity sexuální,  politickohistorické a v poslední řadě také identity existenciální.

Koho dneska zajímají bezdomovci?

Josef Mlejnek

Režisér David Vondráček (1963) je autorem řady reportáží a dokumentů. Pro televizní společnost FEBIO natočil portréty filozofa Zdeňka Neubauera a zpěvačky Věry Bílé, pro Českou televizi portréty disidentů Jana Sokola a Dany Němcové. Dlouhodobě se věnuje mapování bílých míst moderních českých dějin. Z období tzv. třetí republiky objevně zpracoval téma nuceného vysidlování českých Němců a osidlování vylidněného pohraničí. 

Kristův svědek Vít Bohumil Tajovský (1912-1999)

Josef Mlejnek

Letos by se dožil sta let otec Vít Bohumil Tajovský, opat premonstrátského kláštera v Želivi. Narodil se 3. března 1912 v Klanečné u Havlíčkova Brodu a přes kruté životní peripetie se dožil požehnaného věku: zemřel na prahu nového tisíciletí 11. prosince 1999. Kristův svědek, martyros, což se do češtiny překládá jako mučedník, nikdy svého Pána nezapřel, ani když byl skutečně mučen.

___________________________________________________________________________________