Články autora Josef Mlejnek

Zapomenuté světlo Veněčka Jerofejev

Josef Mlejnek

Kniha Moskva – Petušky je podobenstvím o člověku ztrácejícím se osudově sobě samému, o člověku ztraceném – před Bohem. Opilec Veněčka vyjíždí ráno vlakem do městečka Petušek vzdálených nějakých sto kilometrů od Moskvy navštívit své dítě, které tam žije se svou matkou, a veze pro ně dárek.  Cestou si ovšem neodpustí různá „mezipřistání“ v restauracích

Překlenovací Mandragora aneb Machiavelli by zaplakal

Josef Mlejnek

Hru italského filosofa Niccolò Machiavelliho (1469–1527) Mandragora, napsaná prý „podle skutečné události“ z počátku šestnáctého století, charakterizují slovníky jako „commedia docta“, vzdělanecká komedie, v níž si s lidmi své doby i se svou dobou jako takovou vyřizují účty vzdělanci, intelektuálové. Mandragora ovšem není jen satirickým výsměchem pokleslým mravům rozbujevším se v renesanční Florencii ani moralitou na téma účel světí prostředky.

Smutná polská realita

Josef Mlejnek

Na konci listopadu proběhly skoro souběžně dvě události, které spolu nesouvisejí jen zdánlivě. Člověku se u nich bezděčně vnucují různé paralely. V ruském Petrohradu vyhodili od místního týmu KHL Miloše Říhu, a to i přesto, že tým je hlavně trenérovým přičiněním průběžně v čele soutěže. V polské Varšavě vyhodili úspěšného šéfredaktora týdeníku Uwazam Rze Pawla Lisického, a to i přesto, že noviny vedou co do počtu prodaných výtisků hlavně šéfredaktorovým přičiněním pomyslnou ligu polských týdeníků. 

Zázraky se nedějí?!

Josef Mlejnek

Spjatost básníka a publicisty Miloše Doležala s rodným krajem nalezla svůj výraz především v jeho sbírkách Obec a Podivice. Nyní ji potvrdil i v knize „literatury faktu“ nazvané Jako bychom dnes zemřít měli. Téma napovídá podtitul: Drama života, kněžství a mučednické SMRTI ČÍHOŠŤSKÉHO FARÁŘE P. Josefa Toufara.

Příběh domu Vokolek

Josef Mlejnek

Stejně dobře jako Jméno Vokolek mohla mohutná pětisetstránková kniha, která si dala za cíl zachytit stopu tří generací pardubického rodu v české kultuře, nést název Dům Vokolek. Základy jsou velice bytelné a děje se točí především kolem rodové tiskárny a nakladatelského domu.

Claude Tresmontant: Lidské dítě, které má vědění, moudrost a moc samotného Boha

Josef Mlejnek

Potíže, jaké pociťovali mnozí Ješuovi (Ježíšovi) současníci, zůstávají nadále aktuální i pro lidi naší doby. Jakým způsobem se mohlo Absolutno, Bůh, narodit jako člověk a objevit se mezi lidmi? Jak může být Maria popravdě matkou toho, jenž je Bůh s námi a mezi námi osobně? A proč Bůh, chtěl-li se nám zjevit, nepoužil nějakého nápadnějšího a atraktivnějšího prostředku, který by lépe odpovídal naší představě o jeho vznešenosti?

Církev se vždy měnila a bude se měnit i do budoucna

Josef Mlejnek

Rozhovor s Tomášem Petráčkem

Tomáš Petráček (1972) je český katolický kněz, teolog a historik. Vystudoval historii a etnologii na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha v roce 2002, teologii na KTF UK  a ve švýcarském Fribourgu, kde získal licenciát z teologie.

Prospěl by české politice odchod Václava Klause?

Josef Mlejnek

Požádali mne přátelé z Revue Politika o zhodnocení končícího presidentského desetiletí Václava Klause. Bude pro mne mnohem obtížnější než hodnocení období, které mu předcházelo, ale pro osvěžení paměti si dovolím předložit čtenářům Virtually záznam „tenisového zápasu“, který jsem na stránkách Literárních novin odehrál s politologem Marianem Kiššem............

Pohřbívání Václava Klause aneb Kořeny naší krize

Josef Mlejnek

Co by se stalo, kdyby se president Václav Klaus rozhodl žádnou amnestii při letošním dvacátém výročí vzniku České republiky neudělit? Ti, co teď nejvíce křičí, by pravděpodobně hovořili jako o chladnokrevném technologovi moci, systémově uvažujícím a neschopném empatie: ostatně i s těmi milostmi ve srovnání s Václavem Havlem vyloženě škudlil.

O odpovědnosti umělce – Maritain aktuální po padesáti letech

Josef Mlejnek

Francouzský filosof Jacques Maritain (1882–1973) pocházel z francouzských liberálně protestantských vyšších kruhů: byl vnukem významného politika druhého císařství Julesa Favra, který podepisoval po bitvě u Sedanu v roce 1870 Bismarckovi potupnou francouzskou kapitulaci

___________________________________________________________________________________