Články autora Josef Mlejnek

Úžasný hlas Marie Stryjové

Josef Mlejnek

V krátkém sledu vyšly (psáno v roce 2007) nezávisle na sobě dvě knihy, které se týkají života Čechů ve Volyni, přesněji ve Volyňské oblasti na západní Ukrajině. V olomouckém nakladatelství Votobia volně zpracovaná rodová sága Jiřího Oliče Volyňský dalekohled a v benešovském nakladatelství Eman souborné vydání próz Marie Stryjové pod titulem Mlč.

Velký bílý Otec ve Vatikánu

Josef Mlejnek

Personální změna na Petrově stolci v Římě tentokrát neproběhla.podle obvyklého pořádku. Dosavadní papež neodešel z tohoto světa, rezignoval na svůj úřad a pouze „zemřel pro tento svět“, když se uchýlil do klášterního ústraní. Únorová abdikace Benedikta XVI. zapůsobila jako ledová sprcha a v souvislosti s touto novou skutečností, jež měla pouze jeden jediný historický precedens, se objevil zcela nový pojem: emeritní papež.

Claude Tresmontant: Křesťanství a „morálka“

Josef Mlejnek

Naši současníci chápou otázku vztahů mezi morálkou a křesťanstvím velice špatně. Většinou si představují morálku tak, že je na křesťanství závislá - nebýt křesťanství, nebylo by ani morálky. Křesťanství přece morálku ukládá autoritativní cestou. Jedni se z toho radují a žádají po křesťanství, aby roli ochránce morálky hrálo i nadále, jiní se tím trápí a a snaží se křesťanství zničit a od jha morálky se osvobodit.

Rozhovor se Zbyňkem Hejdou

Josef Mlejnek

Na konci července roku 2008 jsem navštívil Zbyňka Hejdu v Horní Vsi u Horní Cerekve, kde pobývá v létě s rodinou. Záznam několika hodin rozhovorů s básníkem měl tvořit základ zamýšlené knihy, jejíž vydání začíná vzhledem k zájmu brněnského CDK nabývat konkrétní obrysy.

Otázka stvoření stále otevřená

Josef Mlejnek

Nejde ani tak o to, je-li vznik života dílem nepravděpodobné náhody. Jak vysvětlit další stupně nebo brány stále závratnější složitosti, jimiž svět v čase a ve vývoji prochází? Jak je možné, že je pro ně vůbec místo? Jak je možné že se celý proces za posledních sto, dvě stě tisíc let tak fantasticky urychlil? A co člověk, lidstvo?

Všichni proti všem

Josef Mlejnek

Nemá-li pravice velkou šanci na celkové vítězství (tedy na převzetí moci), tím pravděpodobněji svede bratrovražedný boj mezi sebou. Ostatně, čím početnější poslanecký klub, tím větší příspěvky od státu a též větší šance na převzetí role hlavní opoziční strany, kterou lze v přespříštích volbách dobře prodat.

Zlo jejich životů

Josef Mlejnek

Publikace Ivany Ryčlové Mezi kladivem a kovadlinou s podtitulem Dvacáté století v osudech literárních osobností Ruska navazuje na její knihu Ruské dilema, která vyšla ve stejném brněnském nakladatelství CDK před šesti lety. Je výsledkem autorčiny soustředěné badatelské práce posílené několika cestami do Ruska spojenými s možností seznámit se s publikovanými výsledky práce jiných, ale také zjišťovat a ověřovat si faktické informace v archivech.

Pravé velikosti nabýváme na kolenou

Josef Mlejnek

Nastal čas ohlédnout se za první várkou knih o novém papeži Františkovi, které docela rychle doputovaly na české pulty.

Po zvolení Josepha Ratzingera papežem před osmi lety označil věhlasný francouzský historik Alain Besançon v komentáři věnovaném situaci katolické církve za jedno z klíčových rozhodnutí Jana Pavla II. jmenování svého pozdějšího nástupce do čela Kongregace pro učení víry.

Odešel polský dramatik Sławomir Mrożek (*29. 6.1930 -+15. 8. 2013)

Josef Mlejnek

Ve čtvrtek 15. srpna, ve svátek Nanebevzetí Panny Marie, zemřel polský dramatik, satirický spisovatel a také karikaturista Sławomir Mrożek, smrt jej zastihla ve francouzském letovisku Nice. Byl to vedle Stanisława Lema a Witolda Gombrowicze ve světě nejznámější polský spisovatel, a také nejčastěji vydávaný.

Krvavé země

Josef Mlejnek

Přestal jsem se už pozastavovat nad tím, že čtenářský zájem o knihy tohoto druhu není příliš velký. Veřejnost má už dost všech těch příběhů vyvražďování, protože vyvolávají nepříjemné pocity hrůzy, protože se obracejí do minulosti a protože jejich aktéři i oběti jsou téměř všichni již mrtvi.

___________________________________________________________________________________