Články autora Josef Mlejnek

Kotva naděje hozená do budoucnosti

Josef Mlejnek

Poslední knihou o Sv. Otci, která u nás vychází zhruba tři čtvrtě roku po jeho zvolení, je rozhovor s novináři Sergiem Rubínem a Francescou Ambrogettiovou. České vydání vychází pod názvem Papež František a může u čtenáře vyvolat mylný dojem, že kniha byla napsána až po Bergogliovu zvolení papežem v březnu loňského roku.

Kleistův Rozbitý džbán není protikorupční agitka

Josef Mlejnek

Režisér Vít Vencl se po inscenaci Rozbitého džbánu v Mostě ke Kleistově komedii po deseti letech vrátil v Pardubicích. Nabízí se tak malé srovnání. Rozbitý džbán je moralita (nadto s filosofickým posláním), a ty bývají nadčasové.

Berija, dvojtvářný Janus z Kremlu

Josef Mlejnek

Už ve své první knize Novořeč (La Langue de bois, 1987) prokázala Françoise Thomová výjimečnou intuitivní vnímavost vůči sovětskému fenoménu. Od té doby jen v ještě větší míře prohloubila své filosofické a historické pojetí. Velice podrobně se přitom zabývala ruským tiskem, bádáním v archivech a rozborem aktuálních událostí. Její knihy Okamžik Gorbačov (1989) nebo Cíle komunismu (1994) byly v rozporu s tehdy obecně rozšířenými.

Chtěli jsme být svobodní a za svobodu vděčit sami sobě

Josef Mlejnek

Rozhovor s polským filosofem Dariuszem Gawinem o odkazu Varšavského povstání a o dění na Ukrajině

Leszek Kołakowski: Vznikne jednotná Evropa?

Josef Mlejnek

Když v září roku 1946 vystoupil Winston Churchill na univerzitě v Curychu s výzvou vytvořit Spojené státy evropské, ležely různé části Evropy v rozvalinách; děsivé válečné rány se ještě nestačily zacelit. Existovaly okupační zóny, ale ještě tu nebyly dva německé státy. 

Duchovní autorita Alain Besançon

Josef Mlejnek

Kdo je - nebo kdo může být - v dnešní době autorita? Nemám teď na mysli jen autoritu mravní, ale někoho, kdo je schopen zásadní reflexe našeho místa ve světě, kdo dokáže nahlédnout skutečnou duchovní situaci doby na pozadí uplynuvších staletí civilizačních a kulturních dějin. Mám na mysli autoritu duchovní, přesněji autoritu z ducha. Jedním z mála lidí, kteří odpovídají tomuto kritériu, je podle mne Alain Besançon. 

Stanisław Żaryn: Žraločí povaha demokracie

Josef Mlejnek

Představa, že demokracie se má týkat všech aspektů života a společnosti, je podle známého polského konzervativního myslitele nebezpečná. Dobré politické zřízení musí obsahovat i nedemokratické instituce, které jsou pro zdraví systému klíčové.

André Blanchet: Jak si Jean-Paul Sartre představuje ďábla a Pánaboha

Josef Mlejnek

Ďábel a Pánbůh nám poskytuje velkou službu. Ukazuje nám, pomocí jakého itineráře došel moderní člověk k ateismu.

André Blanchet: Camusův Člověk revoltující

Josef Mlejnek

Po rozboru Sartrovy hry Ďábel a Pánbůh předkládám čtenářům Virtually k letnímu přemítání další Blanchetův text, v němž tentokrát živě reaguje na základní teze Camusovy knihy Člověk revoltující, a to hned po jejím vydání v roce 1951.

Alain Besançon: Ruská lež

Josef Mlejnek

Umění lži je stejně staré jako Rusko. Custine a Michelet je zaznamenali jako jeho podstatný rys.
V té době, za vlády Mikuláše I., byla tato stará lež dílem národní hrdosti. Rusko je veliké a mocné, a přitom je ubohé, bědné. Gogol nebo Puškin to vyjádřili více než přesvědčivě.

___________________________________________________________________________________