Články autora Marek Benda

Neztěžujme vládnutí

Marek Benda

Česká republika je od roku 1993 unitárním státem, na rozdíl od minulosti již nejsme součástí žádné federace. Silné horní komory dávají přitom smysl právě ve federálních státech, kde je jejich úkolem zabránit přehlasování menšin. To ovšem není případ naší země (i když pohled na volební mapu politické dělení na Čechy a Moravu naznačuje). Český Senát byl proto od počátku stavěn jako pojistka demokratického vývoje.

Konzervativci hájí svobodu

Marek Benda

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci směrnice "Data retention", tedy zrušení povinnosti operátorů uchovávat údaje o e-mailech a telefonních hovorech, je pro mě zásadní ve dvou ohledech.

1) Poprvé jsme úspěšně napadli u Ústavního soudu věc, která přímo vychází ze směrnice Evropské unie. Soud sice dal najevo, že onu směrnici přezkoumávat nebude, ale současně se jasně vyslovil k její aplikaci v ČR.

Reakce na článek „Chtějí poslanci válku?"

Marek Benda

Jan Schneider zcela zamlčuje (je otázka, zda vědomě, či nikoli), že to byla skupina poslanců – konkrétně předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová, její místopředsedové a předsedové všech pěti poslaneckých klubů, kteří už 1. září 2011 společně předložili návrh novely Ústavy ČR, jejímž cílem bylo omezit trestněprávní procesní imunitu poslanců a senátorů pouze na dobu trvání jejich mandátu.

Vztah ČSSD k církvím? Pokrytectví

Marek Benda

Sněmovna bude v nejbližší době opět projednávat návrh zákona o narovnání vztahů s církvemi. ČSSD se tuto problematiku snaží zpolitizovat a již nezastřeně ji hraje jako jedno z hlavních předvolebních témat. Je to nezodpovědné a neslušné. Uvedu proč.

Má mít státní zastupitelství autonomii?

Marek Benda

Otázka autonomie státního zastupitelství je sice zajímavá, ale neodráží podstatu sporu, který je nyní v souvislosti s připravovaným zákonem o státním zastupitelství diskutován.

ANO církvením restitucím

Marek Benda

V posledních měsících se blížíme k završení historického úkolu, jímž vláda Petra Nečase splácí starý dluh: jedná se o narovnání vztahů státu s církvemi.

Za kritikou církevních restitucí je snaha zneužít ústavní soud

Marek Benda

Stále nemohu uvěřit tomu, že Jeroným Tejc, předseda poslaneckého klubu ČSSD, mohl veřejně prohlásit, že očekává, že nově jmenovaní členové ústavního soudu budou přístupnější argumentům sociálních demokratů. Nesmí a nemohou.

Proč jsem hlasoval proti rozpuštění sněmovny

Marek Benda

Poprvé po změně ústavy se sociální demokraté ve spojení s komunisty pokusili využít nové možnosti rozpuštění Poslanecké sněmovny. Tento nástroj byl do ústavy vložen proto, aby v případě nemožnosti sestavení většinové vlády nemusely probíhat tři pokusy o její sestavení a mohly být jednodušeji svolány předčasné volby.

Nenechme umlčet kvalitní novináře!

Marek Benda

Poté, co jsem se neadresně vyjádřil, že varuji před politickými uskupeními, které po vzoru Věcí veřejných přináší do politiky svůj byznysplán a nelze absolutně odhadnout, jak se budou chovat a co budou prosazovat, se jako potrefená husa ozval pan Babiš.

Jak dál s ODS?

Marek Benda

Nepochybně jsme utržili velmi krutou porážku. Můžeme dnes jen spekulovat, nakolik se na ní podepsaly naše vlastní chyby, bezprecedentní zásah policie a státních zástupců spojený s pádem Nečasovy vlády či dramatické odchody některých našich dávných či nedávných představitelů v čele s Václavem Klausem.

___________________________________________________________________________________