Články autora Jaroslav Cabal

Formují se nová vedení obcí

Jaroslav Cabal

V jednom ze svých dřívějších politicko-hospodářských komentářů jsem napsal, že ubývá těch, kteří jsou nositeli správného hodnotového žebříčku stejně rychle, jako mizí povědomí o odpovědnosti za náš současný život a za to, v jakém stavu předáme naše pozemská díla svým dětem a vnukům. Vyjádřil jsem obavu, že ve veřejné správě často dominují lidé, kteří po vzoru dnešních „elit“ předřadili své sobecké zájmy před významné priority a raději se oddávají příjemnému konzumu, rozmarům těla, duše a lidské pýše.

Odbory za osmnáct, Vláda bez dvou za dvacet

Jaroslav Cabal

Již alespoň tři týdny mobilizují odborářští bossové své věrné a brousí zbraně. Oficiálně kvůli boji s nespravedlivými změnami zákonů (neodvažuji si psát v této souvislosti zprofanované slovo „reforma“), avšak pro člověka znalého místních politických poměrů je tento útok formou stávky a blokád dopravy veden spíše proti doslova chatrné stabilitě pravicové vlády, s cílem dosáhnout konečně jejího rozpadu a nových parlamentních voleb.

Dovolená bez intervencí politiky?

Jaroslav Cabal

Zapomeňte, nemožná věc. Každá fyzická činnost člověka nějakým způsobem prolíná do reje společenských dějů, aby se tak podílela svým malinkým dílem na úzce (a závisle) provázaném politicko-hospodářském komplexu dnešního světa. A tak i dny zaslouženého odpočinku od profesní činnosti musí každá taková osoba začít úvahami o kursech peněžních měn, cenách ubytování, nákladech na dopravu či stravování, a třeba o poplatcích za doprovodné služby.

Předlouhý boj o křeslo presidenta ČR

Jaroslav Cabal

Přímou volbu hlavy státu prosazují zejména levicově orientované strany, různí populisté a některé občanské iniciativy, jejichž motivace často zavání snahou o naplnění nepřiměřených osobních ambicí, či skupinových zájmů, bez ohledu na vhodnost kandidátů na tak důležitou funkci. Jejich aktivity přirozeně zesílily zejména po posledních dvou volbách, ve kterých byli levicoví kandidáti, stejně jako ti nominovaní z řad „nepolitické politiky“, často drtivě poraženi.

Restituce a náhrady majetků církví

Jaroslav Cabal

Po 17. listopadu 1989, v první čtvrtině roku 1990 byli do zákonodárných shromáždění (Sněmovny lidu, Sněmovny národů, České národní rady a Slovenské národní rady) kooptováni představitelé politických sil, které řídily revoluční proces. Před touto bizarní směsicí ortodoxních komunistických poslanců a zástupců nové revoluční vlny prošpikované osmašedesátníky bylo zrušit monopol moci KSČ, dovést zemi k předčasným a svobodným volbám, vytvořit podmínky pro zajištění jejich demokratického průběhu a stvořit nové volební zákony.

Restituce – bombasticky podané novinářské bláboly

Jaroslav Cabal

Již od roku 1991 vedu dlouhý, často marný „sysifovský“ boj proti závisti, nepřejícnosti a hlouposti kritiků některých aspektů restitučních problémů a transformačních kauz, kteří škodlivě exhibují dokonce i v těch nejserióznějších médiích. Svou hrubou nekompetencí, elementární neznalostí problematiky a výroků soudů ve věci (včetně toho Ústavního) tak velmi výrazně oddalují završení komplikovaných, mnohdy značně vleklých, případů.

Několik poznámek...

Jaroslav Cabal

...k návrhu vládního Zákona o majetkovém vyrovnání církví a náboženských společností

Hned v úvodu musím konstatovat, že návrh tohoto zákona je, podle mého názoru, zpracován velmi kvalitně. Přitom návrh řeší velmi složitý a značně citlivý problém – tedy různé omyly, nepřesnosti, zmatky, nepochopení a chyby jsou ještě pravděpodobnější, než obvykle. Po mnoha letech marných příprav a několika pokusech o schválení uvedeného zákona tedy svítá docela velká naděje, že více než dvacetiletý legislativní dluh současný Parlament smaže. Přece jen však něco návrhu vytýkám. Problémy jsou dva.

Čas rojení kandidátů na funkci presidenta

Jaroslav Cabal

První polovina letošního roku vejde do historie našeho státu jako chvíle nebývalé aktivity aparátů jednotlivých účastníků místní politické scény. Místo docela poklidného začátku příprav voleb do zastupitelstev krajských samospráv a k obměně jedné třetiny osazenstva Senátu Parlamentu ČR, se nově přidává dlouhá kampaň na jejímž konci bude občany vybrán nový president České republiky.

Návrat socialistických pořádků prostřednictvím „pravicové vlády“

Jaroslav Cabal

Významný český konzervativní filosof Jiří Fuchs na jedné ze svých úchvatných přednášek zhodnotil stav evropského myšlení a politiky jako setrvalý ústup autentické pravice bohužel většinovým liberálním, levicovým či extrémním proudům. Nedaří se proto na patřičné úrovni chránit základní atributy trvale udržitelného života lidských společenstev a zažehnat tak nebezpečí vzniku podmínek pro velké konflikty. Nedaří se uchránit obyvatelstvo před citelným úbytkem svobod a nárůstem byrokratického i ekonomického dirigismu.

Jak rozumět dnešní době?

Jaroslav Cabal

Za neblahý stav atmosféry ve společnosti je třeba vinit pevné konglomeráty „elit“ vládnoucích po roce 1989, důležitých osobností současného hospodářského (i kulturního) života, a vládců nad hromadnými sdělovacími prostředky.

___________________________________________________________________________________