Články autora Jaroslav Cabal

Otřesná ukázka současných českých politických „elit“

Jaroslav Cabal

Po nedělním pořadu Otázky Václava Moravce (11.11.2012) musel každý, kdo má elementární přehled o hospodářsko-ekonomických problémech tohoto světa, nebo zdravý selský rozum, dospět k definitivnímu potvrzení těch názorů, které jsou velmi kritické k úrovni řízení věcí našeho státu, krajů i mnoha obcí. Mediálně stvořená novinářská „hvězda" Václav Moravec tentokrát ve svém pořadu

Finále volby hlavy státu

Jaroslav Cabal

Rychle ubíhají dny od vyhlášení prvního kola volby presidenta České republiky a stejným tempem se blíží čas, ve kterém občané rozhodnou kdo jím bude. V prostředí mého pracoviště se setkávám samozřejmě se zastánci obou kandidátů a tak se spolupracovníci dělí do dvou (občas vášnivě diskutujících) táborů, a toho třetího, klidnějšího, jehož stoupenci z různých důvodů k volbám nepůjdou.

Nečekané rozhodnutí

Jaroslav Cabal

Již několik let vládne ve společnosti ostrý a nekompromisní spor kvůli podobě legislativy nutné k realizaci odluky církví od státu, potažmo od jeho rozpočtu. V celém tom mumraji navýsost vyniká neblahé dědictví po čtyřiceti letech vlády komunistických experimentátorů, které sebou po více jak dvacet dalších let vlečeme jako to nejhorší břímě, které nám ten šílený režim zanechal.

Petr Bendl nezklamal

Jaroslav Cabal

Ministr Petr Bendl na televizní obrazovce nepochopitelným způsobem obhajuje příslušnou novelu části zákona, která uvedený rozpor ještě prohlubuje, tím, že staví na chybných definicích vodovodní přípojky a vlastnictví k ní. Od hlavního řadu činí odpovědným za její provoz bezbranného majitele nemovitosti, na kterého navíc přenáší také náklady za trubky vedoucí pod veřejným prostranstvím.

A co jste vlastně od Zemana čekali?

Jaroslav Cabal

Ve společnosti roste zbytečné napětí odvádějící pozornost od podstatně důležitějších témat k méně důležitému jménu příštího premiéra. Sdělovací prostředky se mohutně a dramaticky snaží popisovat verse rozhodnutí současného presidenta. Společně se snaží budovat jakési tajemno, které má brzy vyústit v mohutné překvapení.

Proč nejsem babišovcem

Jaroslav Cabal

Úvodem cítím potřebu předeslat, že děti nemohou před jakoukoliv poctivou společností odpovídat za činy svých rodičů. Nicméně Andrej Babiš, syn špičkového komunistického diplomata hájícího tehdejší zpropadený režim přímo na hlavní křižovatce politických zájmů při Shromáždění národů v Ženevě, otce nezapře. Ostatně, kariéra synků takto vysoce postavených a nebývale prověřených kádrů bývala zřetelně narýsována a vedla obyčejně k vysokým postům ve státní správě. Andrej Babiš nebyl výjimkou; v jeho případě vedlo popsané k důležitému postavení na poli zahraničního obchodu.

Uložit

Uložit