Články autora Miroslav Ševčík

Vysoká spotřební daň škodí rozpočtu

Miroslav Ševčík

Tržní ekonomika je nejlepším systémem, nikdo nenašel lepší. Tržní ekonomika však musí být postavena na konkurenci a soutěži.


Tam, kde není volná soutěž, není kapitalismus, a kde není kapitalismus, nastupuje bída.
Politikové mají ambice velmi často zasahovat do chodu tržní ekonomiky.
Mnohdy tak činí velmi necitlivě. Jedním z příkladů v české praxi je snaha snižovat deficity veřejných financí pomocí zvyšování sazeb spotřebních daní u benzinu a nafty. Opatření navrhl a prosadil bývalý ministr financí Janota.

Evropská socialistická unie

Miroslav Ševčík

Evropská unie se zmítá v čím dál větších problémech. Začíná to připomínat situaci blížícího se zemětřesení, které může, (ale nemusí) vyvolat vlnu tsunami. Ta by pak mohla za jistých okolností smést tu část integračních snah, která je spojena se společnou měnou Euro a společnou měnovou politikou, uplatňovanou v Eurozóně.

Bída eurokratů

Miroslav Ševčík

Neschopnost současných politiků naplnit obsah slova politika je zarmucující. Týká se to jak politiků na národní úrovni jednotlivých států Evropské unie, tak eurokratů, kteří působí v Bruselu v institucích Evropské unie. Protikrizová opatření, která jsou připravována, jsou naprosto neodpovídající situaci. Zapomíná se, že finanční, hospodářská a dluhová krize mají několik společných příčin. Jedná se o neadekvátní rozšiřování veřejného sektoru, které neodpovídá výkonnosti jednotlivých ekonomik.

O pasti finanční, hospodářské a dluhové krize

Miroslav Ševčík

Politika by měla být správou věcí veřejných, věcí občanů. V posledních desetiletích se však setkáváme s něčím úplně jiným - s prosazováním individuálních a/nebo velmi úzce pojatých zájmů. Politika již není ukotvena v realitě běžného života a dnešní „politik" je pouhým dílem imagemakerů, člověkem, který manipuluje veřejným míněním. Zde hledejme klíč k tomu, proč v souvislosti s eurem dochází k masivní dezinterpretaci informací a statistických údajů.

Vláda sebevrahů? Nečasova vláda

Miroslav Ševčík

Politika vlády se stává nesrozumitelnou především v ekonomické oblasti. Lze to dokladovat například na tzv. konsolidačním balíčku. Někdy se tento balíček nazývá jako šetřicí, ale ukazuje se, že v konečném důsledku se stává pro vládu spíše destabilizačním.

___________________________________________________________________________________