Články autora Miloslav Plass

Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Miloslav Plass

To, co zdravý člověk překročí, obejde, včas zahlédne nebo uslyší, může pro člověka se zdravotním postižením znamenat v mnoha případech nepřekonatelnou překážku. Plán, který schvalovalo zastupitelstvo před čtyřmi lety, zmapoval bariéry v oblastech, ve kterých působí kraj a může ovlivnit jejich odstranění. Je to například školství, doprava, zdravotnictví, územní plánování nebo oblast sociální.

Pomáhejme pomáhajícím!

Miloslav Plass

Ve své praxi jsem se setkal s celou řadou vyčerpaných rodičů nebo členů rodiny, kteří podřídili svůj život službě o svého blízkého. V mnoha případech to pro ně znamená rezignaci na svůj osobní život, profesní uplatnění a vůbec veškerý rozvoj své osobnosti, nevyjímaje péči o své vlastní zdraví. Není možné změnit tento stav ze dne na den, ale větší podpora terénních služeb by mohla mnohým lidem pomoci obnovit síly v jejich nelehkém údělu pečující osoby.

Mladí vzkázali hejtmanovi: "Tak za dva roky u voleb!"

Miloslav Plass

Krajští radní zařadili hořické gymnázium mezi devatenáct škol, na nichž chtějí od příštího školního roku omezovat výuku. Škole tak hrozí, že neotevře první ročník čtyřletého studia. Zůstane zde pouze víceleté gymnázium, navíc školu čeká sloučení s obchodní akademií. Kraj chce bez ohledu na realitu škrtem pera ušetřit za nájem jedné školní budovy.

Jeden svět

Miloslav Plass

V Hradci Králové začíná v pondělí 6. února 2012 přehlídka filmů z filmového festivalu Jeden svět 2011. Samotný název filmového festivalu je velice výstižný a zároveň v nás po zhlédnutí festivalových snímků vyvolává řadu otázek.

Zastavme rudou vlnu z úcty k těm, které poznamenal totalitní režim!

Miloslav Plass

Přemýšlím, jak asi vnímají současné postavení komunistů věznění, mučení či ponižovaní občané. Jak asi vnímají sebevědomé projevy komunistických politiků. Nedovedu se vžít do jejich pocitů a cítím jen lítost a stud, protože jsme je nedokázali ušetřit stavu,  kdy ,,vrah o morálce káže“.

___________________________________________________________________________________