Články autora Martin Mařák

Ideologie třetí cesty, národní socialismus

Martin Mařák

Než se pustíte do četby, rád bych vás upozornil na skutečnost, že se v žádném případě nejedná o obhajobu politického systému, jenž vedl k nelidské totalitě, II.světové válce a plánovitému vyhlazování určitých etnických skupin obyvatelstva. Pouze bych se rád pozastavil nad jedním zvláštním jevem, který si nedokáži nějak racionálně vysvětlit, a zároveň přispěl k jeho objasnění, nebo k diskuzi, která by tím mohla vzniknout. Není mi jasné, proč všechna masová média označují Dělnickou stranu za jakousi ultrapravici a dokazují to tím, že vychází z ideologického odkazu německého národního socialismu.

Nečas survival.com

Martin Mařák

Ultrakonzervativní myslitel a odpůrce moderní civilizace Julius Evola ve své knize "Jezdit na tygru" popsal evropský nihilismus a rozklad morálky ve světě, ve kterém Bůh zemřel. Čerpav z moudrosti dálného Východu vybral si pro název knihy rčení, jež popisuje onu zvláštní situaci, která se dá použít jak během individuálního duchovního vývoje, tak i v kritických okamžicích historie lidstva. Podaří-li se nám vyskočit na hřbet tygra, nejenže na nás nemůže zaútočit, ale pokud se na něm dokonce udržíme, můžeme tygra přemoci a ovládnout.

Korupce v ČR

Martin Mařák

Tuhle i onde čtu a slyším depresi a tzv. Havlovu blbou náladu vyvolávající litanii o tom, jak v naší republice všichni kradou, jak je korupcí všemi směry prolezlá a jak je všechno špatně. S polistopadovým  vývojem správy věcí veřejných je neoddělitelně spjata dlouhá řada korupčních afér konaná slizkými padouchy napříč celým spektrem naší stranické pravo - levé scény.

Protokoly sionských mudrců, Mein kampf, NWO a Bilderberg

Martin Mařák

Připadá mi normální, že tzv. konspirační teorie, jejichž původ můžeme hledat v Protokolu sionských mudrců, se zabydlely a zdomácněly v prostředí naší extremistické scény, tedy mezi neonacisty, fašisty a dokonce i mezi mladými komunisty. Překvapilo mne však, že získaly takovou popularitu mezi příznivci liberální pravice.

Autentický Čech a F.A.Hayek

Martin Mařák

V úvodu této úvahy bych rád probral rozdíl mezi nacionalismem (národovectvím) a patriotismem (vlastenectvím). Projevy kladného vztahu k zemi, ze které pocházíme, lze posuzovat z různých hledisek. Jedno z nich se nachází na pomyslné ose mezi individualismem a kolektivismem.

K čemu máme policii?

Martin Mařák

Proč ji zbytečně platíme ze svých daní, když nás nechrání a nechá nás zbaběle vykrvácet a zemřít? V momentě, kdy jediný profesionál je kluk, civil, jenž reaguje, útočí židlí a riskuje svůj život, aby přežil a zachránil pár lidí, se ptám, jestli by nebylo by lepší, kdyby byl každý občan ozbrojen?

Julius Evola a turecký chalifát

Martin Mařák

Tak jako Lenin pozměnil postulát marxismu a tvrdil i dokázal, že komunistická revoluce nevznikne v zemích bohatého industriálního západu, nýbrž v chudém a zaostalém Rusku, tak  se  pokusím naznačit, že islám oproti křesťanství může stát u zrodu impéria, neboť chalifát má všechny znaky tradiční civilizace, chalífa je navíc nejvyšším představitelem kultu a zároveň světským vládcem říše.

Občanská společnost v Hayekově utopii

Martin Mařák

F.A.Hayek, ekonom a filosof rakouské školy, ve své knize „Právo, zákonodárství a svoboda“ precizně rozpracoval a prohloubil teorii spontánních řádů a dospěl ke kritice demokracie, zároveň navrhl její významnou přeměnu v ideální systém, jenž nazval demarchií.

Jinakostní menšiny a majorita

Martin Mařák

Homosexuální lobby zákonem o registrovaném partnerství otevřelo pandořinu skříňku v ČR. Podpořili ho poslanci a senátoři tehdejší pravice i levice kromě lidovců, i když v senátu jako homogenní ženamuž také nehlasovali, neboť se mezi ně, jak novozákonně jinak, infiltroval „Jidáš“.

Havlismus a klausiánství, jin-jang v kruhu hayekismu

Martin Mařák

Polistopadový etos zapřisáhlého politického boje mezi zastánci tzv. havlismu a tzv. klausiánství byl a je vlastně jeden z největších a zároveň zbytečných omylů naší nové postkomunistické demokracie, neboť je postaven na zcela virtuálním mýtu (urban legend).

___________________________________________________________________________________