Články autora Oldřich Vlasák

Evropská strategie pro dunajský region

Oldřich Vlasák

Podunajská oblast je velmi specifickým a nesporně obrovským teritoriem. Jak všichni víme, Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem deseti zemí a jejíž povodí zasahuje do 19 evropských států. Je proto zcela jistě dobře, že této oblasti věnuje  Evropský parlament specifickou pozornost a že se připravuje evropská Podunajská strategie.

ČR dostala kvůli mediaci přes prsty od EU

Oldřich Vlasák

Mediace, jakož i ostatní alternativní způsoby řešení sporů, jsou užitečné věci. Jejich výhody jsou nesporné, leč není mým cílem je rozebírat. Zdůrazním ale hlavní přednost mediace, kterou je dosažení smírného, tedy pro obě strany akceptovatelného řešení.

Staneme se mistry světa v regulacích?

Oldřich Vlasák

Bez ohledu na to, kam vyústí dnešní problémy eurozóny, si musíme přiznat, že sen z doby Jacquesa Delorse o Spojených státech evropských je nereálný. Stejně tak je nereálná snaha pozitivistickým způsobem vše regulovat.

Zachraňovat i bez unijních symbolů!

Oldřich Vlasák

Počet katastrof zaznamenaných celosvětově za rok se během posledních 35 let pětinásobně zvýšil na nynějších téměř 400. Katastrofy zaznamenané v Evropě během uplynulých 20 let si vyžádaly téměř 90 tisíc lidských životů, postihly více než 29 milionů osob a způsobily hospodářské ztráty ve výši 211 miliard euro. V Evropském parlamentu tedy vznikla debata na téma: důraznější evropská reakce na katastrofy se zaměřením na úlohu civilní ochrany a humanitární pomoci.

Zachraňovat i bez unijních symbolů!

Oldřich Vlasák

Počet katastrof zaznamenaných celosvětově za rok se během posledních 35 let pětinásobně zvýšil na nynějších téměř 400. Katastrofy zaznamenané v Evropě během uplynulých 20 let si vyžádaly téměř 90 tisíc lidských životů, postihly více než 29 milionů osob a způsobily hospodářské ztráty ve výši 211 miliard euro. V Evropském parlamentu tedy vznikla debata na téma: důraznější evropská reakce na katastrofy se zaměřením na úlohu civilní ochrany a humanitární pomoci.

Smyslem evropských fondů je nastartovat místní ekonomiku

Oldřich Vlasák

Evropské fondy by měly sloužit k vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi zeměmi a regiony Unie. Realita je ovšem trochu jiná. Nyní se navíc zintenzivňuje debata, ve které jsou zdůrazňovány pojmy jako solidarita, snižování ekonomických rozdílů či vymýcení chudých oblastí,  o čerpání evropských fondů po roce 2013.

Pokud někdo vyhrožuje ohněm, měl by se jej naučit rozdělávat

Oldřich Vlasák

Přestože silně podporuji zrušení vízové povinnosti pro naše občany cestující do Kanady, "finální tažení", resp. hrátky s ohněm, kolegy  Pavla  Poce a dalších dvou europoslanců z Rumunska a Bulharska nepodpořím, protože je nerozumné, neuvážené a nelogické.

Rozdíly mezi východní a západní infrastrukturou se zase neřeší!

Oldřich Vlasák

  Odstraňovaní bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v Evropské unii je naší dlouhodobou prioritou. Z tohoto důvodu podporuji snahu Evropské komise o vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru.

Premiér se zachoval zodpovědně

Oldřich Vlasák

České stanovisko nepodepsat smlouvu o evropské rozpočtové unii vyvolalo roztržku ve vládní koalici. Z členských zemí Evropské unie se ke vznikající smlouvě kromě České republiky nepřipojila také Velká Británie.

Mimochodem je těžké se věcně a odborně bavit o něčem, co většina lidí zatím nečetla a na co není ani v Bruselu jednoznačný názor.

Europoslanci si přejí jedno sídlo parlamentu

Oldřich Vlasák

Představte si, že byste měli v obci dvě radnice a každý měsíc byste se museli na týden se všemi úředníky stěhovat. Navíc účetní oddělení by bylo ještě na třetím místě a komunikovali byste s ním pouze interní poštou. Právě tak totiž funguje Evropský parlament, který zasedá ve Štrasburku a Bruselu a část administrativních pracovníků sídlí v Lucembursku.

___________________________________________________________________________________