Články autora Bohuslav Svoboda

Politik usiluje o moc

Bohuslav Svoboda

Po oznámení tohoto budoucího uspořádání se strhla mediální smršť o "pohrdání, podvodu čí výsměchu voličům". Nic není vzdálenější od pravdy. Pokud se oprostíme od zjitřených emocí, zjistíme, že vznikající koalice ODS a ČSSD není nic jiného než standardní dohoda dvou demokratických stran, které disponují většinou hlasů v zastupitelstvu. Jedním z důvodů protestů proti koalici je negativní vnímání pražské ODS.

Mám to vůbec zapotřebí? Mám!

Bohuslav Svoboda

Málokdo se ocitl na začátku politické kariéry pod takovým tlakem jako já. Mám to vůbec v šestašedesáti zapotřebí, když jsem si v klidu mohl užívat vrcholu své lékařské a manažerské kariéry? Jako občan, který chce věci měnit, říkám, že ano.

Na koalici není nic špatného

Bohuslav Svoboda

V poslední době jsem se totiž stal pro řadu pražských intelektuálů – mezi něž se také počítám – vhodným fackovacím panákem, prostřednictvím něhož si pokoušejí vyřídit své účty nejen se stranou občanských demokratů, ale s politickým systémem jako takovým. ODS je pro řadu z nich dokonce nenáviděnější než strana komunistická. S čímž ovšem rozhodně nemohu souhlasit a nejen z pozice čerstvého člena ODS. Obávám se ale, že se nikdo z těchto tvrdých kritiků nechce v politické straně angažovat a pokusit se poměry změnit.

Jak je to s financováním Prahy?

Bohuslav Svoboda

Zastupitelstvo hl. m. Prahy v minulých dnech schválilo návrh rozpočtu na rok 2011, čímž ukončilo nepříjemné rozpočtové provizorium. Rozpočet Prahy je sestaven jako vyrovnaný s důrazem na úspory na straně provozních výdajů. Úspory jsme realizovali zejména v oblastech, které se co nejméně dotknou klíčových procesů, jako je hromadná doprava, odklízení odpadu a bezpečnost ve městě.

Praha má kvůli návrhům ministra Kalouska přijít o miliardy …

Bohuslav Svoboda

Nemohu skrýt své hluboké zklamání náhlým obratem pana ministra. TOP 09 je partnerem Hnutí Starostové a Nezávislí, kteří neskrývají svou touhu připravit Prahu až o 15 miliard, tedy 40 % jejích příjmů. Dá se tedy tušit, kdo přes zimu pomohl panu ministrovi změnit postoj. Důrazně požaduji, aby Ministerstvo financí vzalo v úvahu specifické postavení města Prahy a její příjem byl určován odděleně a konsolidovaně, tedy jako celkový, nikoli zvlášť pro kraj a obec.

Dojmy a pojmy rozpočtového určení daní

Bohuslav Svoboda

Musím předeslat, že mne velmi mrzí, že se s Prahou pan ministr Kalousek baví pouze přes internet a nereaguje na žádný můj dopis a ani na žádost o schůzku.

Jde TOP 09 o blaho voličů?

Bohuslav Svoboda

To, co členové TOP 09 na jednáních předvádějí, je naprosto neslýchané a zásadně odporuje slibu zastupitelů, který všichni složili a v němž se zavázali na svou čest a svědomí, že budou svou funkci vykonávat svědomitě a v zájmu občanů. O zájmech strany či ministra tento slib totiž nepojednává.

Nechci, aby Praha měla pověst středoevropského Las Vegas

Bohuslav Svoboda

S upřímnou radostí jsem přivítal nedávný nález Ústavního soudu, který umožňuje obcím a městům regulovat umístění nejen výherních hracích přístrojů, ale především videoloterních terminálů. Jejich dosavadní povolování spadalo čistě do gesce Ministerstva financí ČR. Obce a města tak byla v otázce povolení, či nepovolení videoterminálů na svém území zcela bezbranná. Rozhodnutí ÚS však tento stav mění o 180 stupňů.

Na pochod gayů nejdu. Je to bouře ve sklenici vody

Bohuslav Svoboda

Záštita pražského primátora nad Festivalem tolerance, jehož součástí je i pochod homosexuálů, vyvolal silnou reakci. Médii létají slova jako devianti, homosexualismus, kryptofašista, intolerance. Bohuslav Svoboda (ODS) si však stojí za svým a záštitu nad festivalem sexuálních menšin je připravený převzít i příště. Sobotního pochodu se však nezúčastní. A adopce dětí homosexuály je pro něj neakceptovatelná.

O rozpočtu jen střízlivě, bez večírků na dluh

Bohuslav Svoboda

Evropská ekonomika není v nejlepší kondici. Večírek hojnosti "na sekeru" skončil. Následná kocovina bohužel nebude pouze jednodenní záležitostí. Dynamika růstu starého kontinentu je velmi slabá, navíc ji přímo ohrožuje řecká dluhová krize nebo prohloubení problémů v Portugalsku nebo Španělsku. Jistotu nemají ani nejsilnější hráči a obavy z návratu recese bohužel musí mít i české, velmi otevřené hospodářství.

___________________________________________________________________________________