Články autora Mojmír Hampl

Chybujeme, a nevíme proč

Mojmír Hampl

Jasné odpovědi nejsou. Navíc tak často otevíráme základní otázky, které jsme měli za zodpovězené: Jaké ceny vlastně cílovat? Jak definovat nové cenové indexy? Takové řezání do základů je asi v každém oboru to nejbolestivější. Zkuste se zeptat měnového experta, jak přesně definovat "peníze"? Kde peníze začínají a kde končí? Pro laika bude možná překvapivé, že odpověď vůbec nemusí být jednoznačná.

Daň pro hamižné bankéře

Mojmír Hampl

EU v době finanční krize uvažuje o zvláštní bankovní dani. Chce tak získat vlastní zdroj příjmů do unijního rozpočtu.

Zdá se, že s výjimkou vpravdě antické hospodářské tragédie Řecka nás v Česku řada kardinálních evropských ekonomických debat trochu míjí. Nejsme v tomto ohledu v EU výjimkou, ale i tak je to naše minus. Už jen proto, že poskytujeme automaticky výhodu těm, kteří významné celoevropské otázky řeší a dokážou pak svou agendu vnutit či podsunout ostatním. Jedním z opomíjených, a přitom velmi aktuálních evropských témat je otázka tzv. nových vlastních zdrojů EU.

Euromýty - další dějství

Mojmír Hampl

Mnozí si ještě vzpomenou, že v časech před dnešní krizí se v české debatě o euru a celém integračním projektu objevovala řada vpravdě mytologických myšlenek. Třeba ten, že členství v eurozóně je automaticky znakem vyšší kvality či jakéhosi "vyššího stupně vývoje" ekonomiky. Zjevně to tak nebylo a není. Nebo že projekt eura způsobí sám o sobě konvergenci, tedy hospodářské sbližování jejích členů.

Mým eurofederalistům

Mojmír Hampl

Postupovat takto dál není únosné. Pokud máme evropský stát budovat, řekněme to jasně, otevřeně s vyjádřením silné podpory populace. Pokud ne, tak k němu drobnými, netransparentními krůčky nespějme. Ona totiž ta technokratická mezistadia, která takto vznikají, mohou nakonec být nejdražší a nejbolestnější, jak ukazuje příklad "záchrany" Řecka.

Unii schází společný „veřejný prostor“

Mojmír Hampl

Osobně považuji ideu evropské federace za životu v Evropě nebezpečný konstruktivistický omyl, který má potenciál zničit vše dobré, co přinesla „integrace". Integrací míním pokojnou spolupráci demokratických a svobodných národních států, což je zatím to jediné uspořádání v Evropě, které přináší dlouhodobou stabilitu a mír. Nedejme se mýlit, Evropská unie a mír jsou důsledkem této kooperace demokratických a svobodných národních států, nikoli jejich příčinou.

Další kus integračního salámu

Mojmír Hampl

Řada drobných a často tajemných integračních kroků jdoucích jedním směrem bývá prezentována jako opatření "technická a odborná" či "nutná" k řešení aktuálního problému. A tak snadno uniká, že na konci této jednosměrky plné jednotlivostí je státoprávní úvaha o cestě k jednomu evropskému státu, na niž se nikdo nikdy neptal, ale bez níž ony jednotlivosti nemají logiku, nedrží pohromadě či aktuální stav zhoršují.

Zoči-voči deficitom

Mojmír Hampl

Nejsem politik, jen centrální bankéř, a velmi rád bych se vyhnul tomu, aby nezávislé centrální banky byly přímo spojovány s konkrétní tvorbou fiskální politiky nebo čehokoli jiného, co mají na starosti přímo volení zástupci lidu. 

Rozkrájený salám bankovní unie

Mojmír Hampl

Málokdo ví, že díky neformální "severní liberální koalici" se Česku spolu s Británií, Polskem či Švédskem například podařilo upravit lépe například hlasování v Evropské bankovní agentuře tak, aby nedocházelo k totálnímu válcování nečlenů bankovní unie při tvorbě bankovních pravidel pro celý společný trh EU. Dnes přijatý návrh, aby se v této instituci hlasovalo odděleně dvojí většinou členů a nečlenů, je původně český.

Goodbye, Mervyn!

Mojmír Hampl

Centrální bankéři jsou zvláštní živočichové. Kromě mnoha jiných vlastností se to projevuje v jejich tendenci k těsnějšímu uzavírání se ve vlastních profesních "klubech" a v loajalitě, kterou si navzájem i nehledě na hranice projevují.

Jen tak od stolu

Mojmír Hampl

V českém jazyce používáme frázi: „to bylo rozhodnuto jen tak od stolu“, případně v jiné mutaci „rozhodnutí padlo někde u zeleného stolu“. Tyto věty mají zřetelně pejorativní význam. Jejich použitím chce řečník většinou naznačit, že jím kritizované rozhodnutí bylo přijato bez znalosti okolností, bez dostatečného průzkumu terénu, bez seznámení se s detaily či podstatnými nuancemi.

___________________________________________________________________________________