Články autora Tomáš Grulich

O cestě na periferii zájmu USA

Tomáš Grulich

Poslední zkouškou, zda zůstaneme ve středu Evropy, nebo definitivně zmizíme na Východě, byl Marshallův plán. Všichni víme, jak to dopadlo. Dělo se tak ještě za spoluvlády demokratických stran. Únor 1948 již byl jen vyvrcholením naší cesty na Východ.

V současné době se nám v souvislosti s odložením výstavby amerického radaru jeví jasná historická paralela. I dnes existuje nebezpečí, že se ocitneme v geopolitické sféře na periferii amerického zájmu.

Ještě k Trianonské smlouvě

Tomáš Grulich

Devadesáté výročí uzavření Trianonské smlouvy způsobilo rozkol mezi dvěma státy EU, Maďarskem a Slovenskem. Přijetí zákona o maďarském občanství i pro menšiny v zahraničí vyvolalo reakce také na české straně, která se přidala ke slovenským obavám. Jak už to tak bývá, má i tato mince dvě strany. Slovenská prohlášení o ztrátě slovenského občanství po přijetí občanství jiného státu ohrožují totiž i dvojí občanství Čechů žijících na Slovensku.

Stará struktura Rudolf Blažek

Tomáš Grulich

Po jmenování bývalého náměstka primátora Prahy Rudolfa Blažka náměstkem ministra obrany se v novinách roztrhl pytel s kritikou. Jako by redaktorům unikala mnohotvárnost a mnohoznačnost politického světa, což vedlo k takovému zjednodušení, že se ocitli na samé hranici černobílého vidění.

Veřejná licoměrnost

Tomáš Grulich

Konečně se snad senátní návrh na zákaz komunistické strany dočká svého projednání. Tuto skvělou zprávu kalí jenom fakt, že za vládu připravuje podklady pro správní soud ministr vnitra Radek John z Věcí veřejných. Nebylo by na tom nic překvapivého, protože evidence politických stran spadá do gesce právě ministerstva vnitra.

Ještě jednou o migraci a české společnosti

Tomáš Grulich

Reaguji na článek Michaely Kabátové Češi začínají brojit proti cizincům (LN 11. 10.), který se opírá o dvoudenní konferenci Migrace a česká společnost, jež proběhla v Senátu PČR 3. a 4. října. Článek je svým obsahem až čítankovou ukázkou manipulací se skutečností. Téměř jediné slovo z něj nelze nazvat nepravdivým. Jediný rozdíl je, že fakta, na kterých autorka článku staví, byla na kongresu naprosto minoritní a zazněla pouze jako dokreslení komplexního problému migrace, jemuž se konference věnovala.

Ztrácíme opět nejdůležitějšího spojence?

Tomáš Grulich

Výměna agenta Alího Fajáda za pětici Čechů unesených v Libanonu pohněvalo našeho největšího spojence – Spojené státy americké. Ať již pohnutky byly jakékoliv, rozhodně to v současné době bude mít fatální dopad na postavení České republiky ve světě.

___________________________________________________________________________________