Články autora Miloš Vystrčil

Že by ten Senát skutečně byl k něčemu potřebný?

Miloš Vystrčil

Bylo to zhruba v polovině ledna, kdy mě oslovil jeden zástupce firmy s problémem, který se týkal vládou předloženého návrhu změny zákonu o dani z přidané hodnoty (DPH).

Situace byla taková, že v návrhu zákona, který byl již schválen Poslaneckou sněmovnou, zůstala chyba – nelogičnost. Nyní, nechť mi zejména znalci daní a příslušné terminologie odpustí, ale pro srozumitelnost vysvětlím dopady této chyby pro firmy zjednodušeně a snad i pochopitelně.

Bitva o pět miliard

Miloš Vystrčil

Ministr financí Kalousek vyhlásil záměr prosadit "rozumnější" (nikoliv "spravedlivější", jak sám zdůraznil) přerozdělení daní pro obce a města. Pět miliard korun vezme čtyřem velkým městům a přerozdělí je mezi 6247 ostatních obcí a měst. A jakoby náhodou přednesl tento návrh při příležitosti sněmu Starostů a nezávislých, tedy většinou představitelů menších obcí a měst, kteří nejsou organizováni v historickém Svazu měst a obcí. Jak jinak, členové STAN Kalouskův návrh přivítali, primátoři zásadně nesouhlasí.

Síň nezávislosti, Zvon svobody a Masaryk

Miloš Vystrčil

Možná i trochu symbolicky mířila naše cesta z Washingtonu do Philadelphie. Setkání s českým honorárním konzulem v Philadelphii Peterem Rafaelim patřilo k zatím mým nejsilnějším zážitkům. Tento již starší muž narozený na Slovensku, který po mnohých peripetiích přišel před desítkami let do USA s dvěma sty vypůjčenými dolary, aby se následně stal úspěšným a uznávaným mužem, ve mně vyvolal pocit hluboké úcty a uznání.

Český národní dům je naší příležitostí

Miloš Vystrčil

Návštěva Národní budovy České republiky (Bohemian National Hall), která je zároveň sídlem Generálního konzulátu České republiky i českých krajanů v New Yorku, byla první částí dopoledního programu závěrečného dne naší návštěvy USA.

Naše obce, Česká pošta a obecní peníze

Miloš Vystrčil

V polovině září se nám ve spolupráci s Krajem Vysočina konečně podařilo nalézt termín setkání asi čtyřiceti starostek a starostů menších obcí mého senátního obvodu a Vysočiny s manažery České pošty Rastislavem Horáčkem a Vladimírem Dvořákem.

Kdo vlastně kolik dluží?

Miloš Vystrčil

Stejně jako na úrovni státu se nejpozději v listopadu začínají i na úrovni obcí a krajů sestavovat rozpočty na příští rok. Asi nemusím příliš zdůrazňovat, že se nejedná o úkol nijak jednoduchý, který současná evropská dluhová krize dělá ještě těžším.

Přesto nebo právě proto bych se rád zmínil o jedné velmi důležité věci, která není na první pohled zřejmá a o které se v rámci diskuse o zadluženosti naší země příliš jasně nemluví.

Masivní dotace EU příliš nepomáhají

Miloš Vystrčil

V podstatě nenápadně, spíše ve stínu současné dluhové krize a dalších problémů Evropské unie probíhá její příprava na plánovací období 2014 až 2020. Myslím, že jsme si ve většině ani ještě nestačili všimnout, že EU plánuje v "sedmiletkách" a že v roce 2013 skončí druhá sedmiletka (2007 – 2013), které se již Česká republika účastní coby členský stát EU.

Zlatá neděle, kdy hořelo více svíček

Miloš Vystrčil

Když jsem začal psát tento článek, právě pomalu končila čtvrtá adventní neděle, též zvaná zlatá. Z televizní obrazovky za mými zády ke mně tento den již poněkolikáté vlídně a přitom odhodlaně promlouval hlas právě zesnulého pana prezidenta Václava Havla.

Sociální inženýři mají nápady

Miloš Vystrčil

Sociální demokraté v čele s Františkem Bublanem přišli v Senátu s novým návrhem – chtějí zakázat prodej během sedmi z celkem třinácti státních a ostatních svátků. 

Zákaz se tedy týká jenom zhruba poloviny z celkového počtu svátků a navíc půjde jen o některé prodejny, konkrétně o ty, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.

I normální člověk může proti hlouposti zasáhnout, a uspět

Miloš Vystrčil

V naší zemi je dnes rozšířeno přesvědčení o tom, že pokud se instituce či politici rozhodnou udělat hloupost, tak s tím normální člověk nic neudělá. Převládá mínění, že sice můžeme téměř všechno a všechny kritizovat nebo na příslušné instituce či politiky i nadávat, ale to je asi tak všechno, co se ve většině případů dá dělat.

___________________________________________________________________________________