Články autora Svatopluk Kalužík

Nejen IT úvaha

Svatopluk Kalužík

Samotné počítače či IT technologie neudělají pořádek ani ve státní správě, ani ve zdravotnictví, ani v hospodaření hlavního či jiného města. Obávám se však, že pod vlivem mixu výše zmíněného až příliš mnoho našich spoluobčanů takovou počítačovou spásu očekává. A počítače jsou stále dokonalejší a spása nepřichází (pro znalce Kargo kultu – ocelový pták nelétá). Tak kde je chyba?

Dědictví otců zachovej nám Pane!

Svatopluk Kalužík

Zatím jsem neviděl celý dotazník sčítání lidu, jen částečně otištěný v novinách, tuším v Rovnosti. Jednak, co to je za institut – sčítání lidu v dnešní informatické společnosti? K čemu je evidence obyvatel, evidence nemovitostí? Pokud na tyto informace má nějaká státní instituce právo, ať si je tedy vytáhne z příslušných agend. Pokud ne, proč jsou vyžadovány? A navíc údaje tak osobní, jako je vyznání či národnost? Vždyť obě kolonky bývaly v různých povinných dotaznících a byly zrušeny.

O zlatého Goebbelse

Svatopluk Kalužík

Před dvěma lety probíhala v Brně aféra se „srpem a kladivem“. Bývalý místostarosta Brna Králova Pole odstranil z pomníku obětem 2. světové války z řad příslušníků Rudé armády padlých v bojích o Brno srp a kladivo. Rada města Brna rozhodla o obnovení srpu a kladiva na pomníku. Nebyli jsme jediní, komu to připadalo jako vystavování hákového kříže na veřejném prostranství.

A cenu o Zlatého Goebelse vyhráváááá...

Svatopluk Kalužík

Pro ročník třetí jsme měli vlastní favority: poslankyně soudružka Marta Semelková, za výrok o nejúspěšnějším období našich zemí – o éře Klementa Gottwalda. Jako členku následníků zločinné KSČ jsme ji však museli diskvalifikovat, stejně jako všechny ostatní členy KSČM – vždyť ti mají propagaci komunismu v popisu práce a byli by pro ostatní adepty jasnou nekalou konkurencí. Dalším naším výrazným kandidátem byl MUDr. Rath. Vděčí tomu za svůj výrok o případném znárodňování pensijních fondů, kterým se tvrzení o slavné éře Klementa Gottwalda velmi přiblížil. Za koalici se členem KSČM pak byl nominován místostarosta Městské části Brno Jih Jonáš (ODS), o kterém jste si mohli před pár dny přečíst text jedné tamní (zcela právem) rozhořčené občanky.

Omluvitelná nenávist

Svatopluk Kalužík

Již na osmiletce nám pan učitel matematiky vysvětlil, že nelze sečítat tři hrušky a dvě jablka, ba že nemá ani valného smyslu je porovnávat.

Obdobně by asi dopadla otázka: co je horší? Tedy co je horší ze dvou možností – zaprvé, nemít rád židy (bylo by možné dosadit libovolnou rasu, ale ve článku, na nějž přijde řeč se mluví právě o tom), nebo zadruhé, nemít rád část lidstva jinak vyčleněnou (např. třídním původem resp. vztahem k majetku).

Stížnost na nic

Svatopluk Kalužík

Ano, mýlit se je lidské. Ale tentokrát, když jsem dostal (mailem) pozvánku na pietní shromáždění k uctění památky obětí 11. září, byl jsem velmi vděčen kolegovi Rejmanovi (a samozřejmě řadě dalších lidí) za organizaci celé akce. Když jsem si potom přečetl:

Pořádek začíná od maličkostí

Svatopluk Kalužík

Co všechno jsme si nechali postupně vnutit a jak mnoho je toho špatného! O čem to píši? No, skoro o všem okolo nás. Začnu-li od věcí principiálních: nechali jsme si vnutit – a někteří z nás tomu snad i věří, že máme právo na bydlení, právo na práci, právo na zdravotní péči zdarma, právo na život v míru, právo na blahobyt a já nevím ještě jaká práva. V salónech žvanilů se o tom může krásně diskutovat, téma je líbivé – v tomto směru „nosné“.

Co ani pan Suchánek netušil

Svatopluk Kalužík

A cože to pan Suchánek netušil? Nu, popořadě. Nejdříve: „Kdo je to pan Suchánek?“. Vlastně to stále netuším, stejně jako pravděpodobně většina čtenářů. Pro mne byl pan Suchánek „objeven“ kolegou až letos a s citací jiného přítele „řičel jsem nadšením“. Dle vlastních slov se pan Suchánek potuloval po kotelnách, přitom však stíhal psát skvostné fejetony vycházející porůznu v novinách. Knižně vyšly ve dvou sbírkách pojmenovaných „Kdyby se Václav Havel zbláznil…“ a „Nenápadný půvab DIALEKTIKY“.

Slovenské varování a poučení

Svatopluk Kalužík

Zdá se, že na Slovensku došlo o druhém březnovém víkendu k obrovskému vítězství levice. Rozhodně to tak na první pohled vypadá. Podívejme se však na celou věc trošku bez emocí a spíš s troškou matematiky – tedy přesněji, postačí nám kupecké počty.

Laureátem 4. ročníku Ceny za propagaci komunismu se stává...

Svatopluk Kalužík

A opět udělujeme Cenu za propagaci komunismu. Tradičně připomenu vznik ceny a dosavadní vítěze.

Před třemi lety probíhala v Brně aféra se „srpem a kladivem”. Bývalý místostarosta Brna Králova Pole odstranil z pomníku obětem 2. světové války z řad příslušníků Rudé armády padlých v dubnu a květnu 1945 v bojích o Brno srp a kladivo.

___________________________________________________________________________________