Články autora David Hanák

Společenské postavení lékařů v české společnosti a konec moderny jako dějinné epochy

David Hanák

Shodou okolností právě v tomto období Česká televize opakuje seriál Nemocnice na kraji města. Není nic absurdnějšího než pozorovat postavu doktora Sovy okolo 18 00 hodiny na ČT1 a skutečného doktora Martina Engela, šéfa LOKu, v 19 00 hodin ve zprávách na stejné stanici. Je to definitivní konec jedné epochy, jedné chiméry, lékaři se nikdy nestali knězi lidského těla a již se jimi ani nestanou. Je to vlastně Pyrrhovo vítězství moderního libertarianismu. Jestliže jsou lékaři jen další nátlakovou skupinou, uzavřeným cechem, jež žárlivě hájí svá „práva“, pak již smrt a utrpení člověka nemá žádný mravní rozměr, je to jen další účetní položkou mezi „Má Dáti“ a „Dal“, jen dalším bitevním polem o „tržní podíl“ na statním rozpočtu.

Odbory a demokracie

David Hanák

Dnešní odbory jsou v defenzivě a využívají svoji moc primárně proti vládě a potažmo proti občanům, kteří si takovou vládu demokraticky zvolili.

Odbory se začaly formovat v 19. století jako kolektivní protiváha (vše)moci „kapitalistů". Pozitivně se jejich polemický vztah projevil například v boji za osmihodinovou pracovní dobu. Levicové strany, které převzaly mnohé body jejich programu, pak v politickém procesu, zejména na západ od našich hranic, prosadily například pojištění, nemocenskou, placenou dovolenou ap.

___________________________________________________________________________________