Články autora Pavel Louda

Represe + sociální programy

Pavel Louda

Nejprve je nutné si ujasnit, co se míní pod pojmem represivní opatření. Znamená to – doslova přeloženo – potlačovací opatření. Ovšem vnímání tohoto pojmu u nás v Novém Bydžově, a stejně tak v jiných českých městech, není potlačování skupin nepřizpůsobivých občanů jako takových, ale opatření směřující k potlačení dopadů jejich nepřizpůsobivého chování.

___________________________________________________________________________________