Články autora Martin Novotný

Hospodářská recese má snad vrchol za sebou

Martin Novotný

Současná hospodářská recese má snad svůj vrchol za sebou, nepochybně ale bude doznívat ještě mnoho měsíců. Za zásadnější problém, než jsou potíže ve finančním sektoru, přitom považuji to, že se stále více výrobních aktivit přesouvá z vyspělých západních zemí zejména do východní Asie a tato produkce se tam navíc začíná stávat už zcela autonomní. Kladu si proto otázku, na čem bude založen blahobyt západu v nejbližších budoucích letech?

___________________________________________________________________________________