Články autora Rudolf Mládek

Je vláda ČR sluhou státního úřadu ČÚZK?

Rudolf Mládek

Snad nikoliv, ale v případě přístupu vlády k Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK) se to tak jevit může.  Ačkoliv největším problémem, trvajícím již 15 let, je nezákonná existence duplicitních zápisů vlastnictví, poslední schválená novela o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem neobsahuje řešení duplicitních zápisů, ač bylo původní součástí vládního návrhu.

Pohled na mnohé tváře veřejného života není povzbudivý

Rudolf Mládek

Pokud by opravdu platilo, že tvář je zrcadlem duše, pak se mnoha skrytých duší musíme oprávněně obávat. Možná, že se mi jen zdá, že k nejošklivějším a neodpudivějším obličejům, které v poslední době vidíme v médiích, patří i ty nejošklivější a neodpudivější výroky, činy a odklony.

Drábek a jeho odhalená firma

Rudolf Mládek

Není to tak dlouho, co jsem zde opakovaně ostře kritizoval ministra Drábka za to, že jeho nediferencovaný návrh na odpracování si státní podpory veřejnými pracemi byl nemorální, a že rádoby sociální inženýr a ministr smíchal jablka a koňské kobylince do jednoho pytle. Arogance a neúcta k lidem, z tohoto později schváleného zákona, čišela do všech stran.

Odsouzeným spotřebitelům stoupá ochrana

Rudolf Mládek

Nemalá část smluv mezi kupujícím a prodávajícím dnes obsahuje tzv. „Rozhodčí doložku“. Systém se aplikoval především u půjček spotřebitelům, kteří se svým podpisem zavazovali podrobit se bez soudního přezkumu rozhodnutí, o němž vůbec nevěděli, kdo jej provede, nebo podle jakého systému bude rozhodce vybrán a už vůbec netušili, že ve většině případů spor předem prohrají a vydaný nález je odsoudí k platbám extrémních úroků pod sankcí exekuce. Rozhodčí nález totiž představuje exekuční titul a drtivá většina spotřebitelů o takové věci neměla ani tušení.

Proč se nelze s katastrálním úřadem shodnout

Rudolf Mládek

„Co je tomu Mládkovi nejasné?“ Tak takhle se ptá nejeden státní úředník z katastrálního úřadu a dokonce se takhle ptá i významný soudce nebo dokonce český ombudsman. A všichni tito tazatelé svorně prohlašují, že zákon o Zápisech vlastnických práv do katastru jim nařizuje provést záznam při doručení listiny a podivují se, že to kritizuji a že mi tak prostinká věc uniká.

Rozmontované euro i EU

Rudolf Mládek

Český politik Klaus, jehož zásluhy o rozmontování tehdejšího Československa jsou nepopiratelné, se na likvidaci eura se osobně nabízí.  Půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu pak označil za další zadlužování Česka.  Následoval vládní signál, že půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu, která v podstatě byla jen testem soudržnosti EU, se od Česka nedá očekávat.

Hodlá Nečasová vláda podporovat zavádění totalitních praktik?

Rudolf Mládek

Český úřad státní správy pracuje tak špatně, že už ho hlídá soukromá firma. Ano, správně mnozí tuší, že řeč je opět o Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním (ČÚZK). Tato neblaze proslulá organizace, která ztrpčuje životy mnoha oprávněným vlastníkům svou absurdní a nezákonnou vyhláškou, pomocí níž v podstatě některým pachatelům umožňuje dokonat trestný čin podvodu (§24 odst. písm.c Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.) opět přišla s dalším obskurním návrhem na změnu katastrálního zákona č. 265/1992 Sb.  A samozřejmě, že návrh (sněmovní tisk č. 318)je opětně zaměřen proti občanům, nikoliv proti existujícím nešvarům.

Ukrást vlastníkovi nemovitost je díky práci ČÚZK zcela snadné

Rudolf Mládek

K četným dotazům, které jsem obdržel po článku o připravovaném návrhu zákona o zápisech do katastru nemovitostí (zde) si dovolím alespoň k těm nejdůležitějším nastínit svůj pohled na jejich řešení s konstatováním, že vlastníci nemovitostí nemají na katastru nemovitostí žádnou ochranu a  v brzké době asi ani mít nebudou.

Dobrá zpráva pro nepřátele ODS. Bém neodstoupí

Rudolf Mládek

Kdysi všemocný a na předsedu ODS kandidující Pavel Bém nepřipouští, že by složil poslanecký mandát. Jistě imunita je imunita a proč se ji vzdát v době, kdy jeho prokázané jednání se objevuje ve všech médiích. Bém totiž zapomíná, že Trestní zákoník zná pojmy jako spolupachatel, návodce, organizátor či pomocník a osoby tohoto typu hodnotí stejně jako pachatele.

Konečné řešení české otázky na pozadí pádu ministra Pospíšila

Rudolf Mládek

Připomínat českým občanům, co znamená slovní obrat „konečné řešení“, je asi zbytečné. Základem je vždy odepření práv občanům včetně práva na spravedlivý proces. Správně se při výuce historie nacismu zdůrazňuje, že hlavním nositelem a také i vykonavatelem zrůdné nacistické ideologie se staly soudci a mnoho jich po válce za takové rozhodování bylo popraveno. Často v den, kdy do místa soudu vstoupily spojenecké jednotky. Dohled nad výkonem soudní moci, který je svěřen ministerstvu spravedlnosti, proto rozhodně není žádnou formální věcí.

___________________________________________________________________________________