Články autora Karel Šebek

Lesk a bída státních maturit

Karel Šebek

Po čtrnácti létech diskusí nad státní maturitní zkouškou se snad téměř nedá přijít s novými argumenty pro a proti, až na jedinou proměnnou – neustálé navyšování nákladů na tuto nesmírně zbytnělou a, jak se zdá, čím dál více i zbytečnou záležitost. Zatímco pedagogové  v podřízeném postavení jen tiše skřípou zuby nad tím, čím je ministerští  školitelé úkolují, vedení Cermatu se chlubí, jak poctivě a transparentně zajistilo rozvoz maturitních otázek za „pouhých“ 60 milionů korun. A to je přitom ta nejmenší položka.

Sportem ku Sazce

Karel Šebek

Sleduji rošády kolem Sazky s pocitem, že objektivní úsudek si nakonec neudělají ani soudy. Nikdy bych se nechlubil tím, že stavbu arény s rozpočtem 3,5 miliardy jsem realizoval za 8 a zadlužil na 20 miliard. Teď prostě docházejí peníze těch druhých.

Státní maturity - zbytečně vyhozené stovky milionů

Karel Šebek

Je obava, že systém maturitních zkoušek tak, jak jej připravila organizace Cermat, nesplní základní požadavek po zvýšení úrovně středoškolského vzdělání a zcela marnotratně bude odsávat z rozpočtu ročně stovky milionů korun. Rigidita zkušebních testů jde proti duchu kurikulární reformy a naprosto nepostihuje osobnost ani kreativitu studentů.

Fuj!

Karel Šebek

Fuj, stokrát fuj, naše křehká demokracie je v ohrožení! Vstali noví Brettschneiderové, nakoupili foťáky, mobily a magneťáky, nahrávají a bonzují. A národ se baví. Vidí obnaženého poslance, jak tančí u tyče, slyší státního úředníka, jak osnuje předražení zakázek, doktora práv, který láduje do obálek s nápisem "půjčka za loajalitu" nadlimitní hotovost, chvástavou přisprostlou blondýnu, které leží celý (její) svět u nohou.

Církevní restituce: Máme sami málo?

Karel Šebek

Ve věci navracení majetku se táhne českou společností už dvacet let typická schizofrenie: Princip, že má být vráceno, co bylo ukradeno, je všeobecně uznáván, ale když se přejde k věci, většina lidí si nepřeje, aby to bylo "z našeho".
 
V myšlence, že všechno patří všem, je opravdu dovedně ukryt ďáblík lidského sobectví a závisti. Mám v živé paměti pár příkladů, kdy si restituenti řekli i o majetek, který jejich rodu nikdy nepatřil, ale neznám příklad, kdy by se to týkalo církve či církevního společenství. Nesdílím obavy, že vrácený majetek bude vzápětí rozprodán či rozkraden, a nemyslím si, že církve by s ním nedokázaly rozumně naložit.

Senát proti hlubinnému ukládání oxidu uhličitého

Karel Šebek

Plíživou cestou naplňování evropských směrnic dostává se do našeho právního řádu zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Jakkoli je jediným důvodem pro tento postup bohulibá snaha omezit množství skleníkových plynů v atmosféře, při bližším pohledu se celá věc vzpírá logickému myšlení.

Vox populi

Karel Šebek

Po několikahodinové rozpravě v Senátu nad přímou volbou prezidenta, kde převážně zaznívaly argumenty proti nedomyšlené změně Ústavy, stačilo pět minut na poradu klubu ČSSD a díky disciplině této v Senátu nejsilnější strany bylo vzápětí rozhodnuto. Česká republika opouští tradici nepřímé volby a veškerou odpovědnost za výběr prvního představitele státu přenechává všeobecné vůli občanů....

Odposlechy – ochrana před neslušnými

Karel Šebek

Pokud někdo touží po klidu a soukromí, nezbývá, než aby si našel tiché místo, pokud možno vzdálené politice i civilizaci, a tam se ukryl bez spojení se světem, doufaje, že ho tam nikdo neobjeví. Ti ostatní se musí nějak vyrovnat s tím, že jejich telefonní hovory, esemesky a maily mohou být monitorovány stejně, jako je monitorován jejich pohyb na veřejném prostranství nebo na komunikacích. Ostatně děje se to převážně v zájmu ochrany těch slušných proti těm neslušným, porušujícím zákony.

Svéhlavý Senát

Karel Šebek

Poté, co Senát odmítl změnu Ústavy ve věci imunity ústavních činitelů, snesla se na horní komoru vlna kritiky zleva i zprava. Jak bývá v současnosti obvyklé, dělo se tak veskrze způsobem populistickým a povrchním. Jádro věci totiž tentokrát nespočívá v tom, že by se senátoři považovali za jakési nepostižitelné nadlidi, ale prostě v tom, že odmítli hlasovat pro něco, co by se velmi výstižně dalo nazvat slovy Lubomíra Zaorálka ústavním kutilstvím.

Vzpomínky na Davida Ratha

Karel Šebek

David Rath se rád ukazoval u portrétu T. G. Masaryka. Z jeho odkazu nepochopil nic. Nejen to známé „Nebát se a nekrást“, ale i to že, „Demokracie je systém pro lidi slušné a vzdělané.“

Poprvé jsem stál tváří v tvář Davidu Rathovi na konci léta 2008. Přijel do Neveklova agitovat za své zvolení hejtmanem. Sršel sebevědomím, nápady a kritikou.

___________________________________________________________________________________