Články autora Irena Ondrová

Krátkodobá ztráta paměti nebo nedostatek informací?

Irena Ondrová

S údivem jsem četla článek o obnově Baťova památníku. Zejména citace myšlenek pana Daťky ve mně vyprovokovala otázku, zda dotyčný ve Zlíně poslední léta žil nebo zda se dostatečně zajímal např. o volební programy ODS, které v nedávných volbách hojně glosoval, či o programová prohlášení Rady města Zlína z posledních dvou funkčních období.

___________________________________________________________________________________