Články autora Michael Canov

Zaměstnanecké benefity aneb není nad senátora Štěcha

Michael Canov

Kauza zdanění zaměstnaneckých benefitů, kvůli jejichž zavedení hrozí železničářské odbory stávkou, ukázala donaha kompetenci (nejen) předsedy konfederace odborových svazů senátora pana Štěcha. Poté co zjistil - po několika měsících - pro co vlastně hlasoval, brečí: „Těžko se to zaznamená, byla to poměrně složitá novela,  nebylo to zmíněno ani na tripartitě, nikdo nás na to neupozornil."

Videoteminály aneb stejně si myslí, že jsme blbci

Michael Canov

Poté, co byl po otevřeném odporu především pražských starostů smeten v dolní komoře Poslanecké sněmovny skandální pozměňovací návrh novely rozpočtového výboru (jehož spoluautorem byl i ředitel Státního dozoru Ministerstva financí), byla přijata původní novela, která by měla situaci zlepšit. I když…. i podle této novely budou platit stará povolení na videoterminály ještě tři roky po nabytí účinnosti případné vyhlášky města jejich provoz zakazující.

Studentské volby aneb Duch normalizace je zpět

Michael Canov

Myšlenka naprosto běžná v zemích Evropské unie podnítit zájem studentů o věci veřejné prostřednictvím studentských voleb se proměnila zásluhou sociálnědemokratického středočeského hejtmana Davida Ratha v demonstraci metod tak typických pro období před rokem 1989. Řada škol a jejich ředitelů (nejen ve Středních Čechách) se rozklepala po jeho  výhrůžkách a stáhla svojí účast v celém projektu. Při sledování tohoto počínání na mě sáhl duch nejhlubší normalizace. Přesně tak se chovaly školy v tehdejším období, ustrašeně a předpo***ně. Velice dobře si na tu dobu  osobně pamatuji.

Studentské volby a Vereščák

Michael Canov

Volební průzkumy preferencí mají i zpětnou vazbu. Ovlivňují voliče, aby volili tak, aby jejich hlas nepropadnul a také tak, aby se voliči přilnuli k favoritům. A tak i nepravdivě udělaný průzkum volebních preferencí dokáže často posunout volební uvažování voliče natolik, že nakonec volby dopadnou podle předvolebního průzkumu.

Do kdy budou videoterminály proti vůli obcí?

Michael Canov

Poslanecká sněmovna schválila v úterý dne 21. 6. 2011 novelu loterijního zákona, která svěřila explicitně obcím pravomoc regulovat videoterminály vyhláškami, nicméně stanovila, že se na již vydaná povolení tyto vyhlášky nevztahují do 31. 12. 2014.
 
Tuto pravomoc (stanovovat vyhláškami, kde mohou či nemohou být provozovány videoterminály) ovšem měly obce již od doby vzniku videoterminálů, problém byl v tom, že až do nálezu Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2012 toto oprávnění ministerstvo financí protizákonně neuznávalo a vydávalo v rozporu s vyhláškami obcí jedno povolení za druhým.

Žádné tři roky – hazard proti vůli obcí má utrum okamžitě

Michael Canov

Při schvalování novely loterijního zákona, který se stane účinným od 1. 1. 2012 se dohadovaly poslanci, zda ponechat na již vydaná povolení nedotknutelnost po dobu deseti, pěti, čtyř či tří let, údajně z obav před tím, aby stát neprohrál případná arbitrážní řízení. Nakonec vyhrála sice nejmenší tříletá lhůta, ale přesto lhůta při které museli provozovatelé hazardu jásat, neboť ....

Hazardní lobby se vysmívá Ústavnímu soudu a připravuje dokončení svého díla

Michael Canov

Nebylo Vám podezřelé, jak lehce a v jaké shodě prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem na počátku září novela zákona o loteriích, která dává obcím pravomoci prostřednictvím vyhlášek rozhodovat o umístění videoterminálů na katastru své obce? Stalo se tak za velké slávy, padlo mnoho slov o tom, jak se posilují pravomoce obcí v boji s hazardem.

Vláda konstatuje: Ministerstvo financí jednalo dlouhodobě protizákonně

Michael Canov

Ministerstvo financí se léta vysmívalo obcím a vydávalo  deseti až padesátiletá povolení na videoterminály zcela bez ohledu na jejich vyhlášky. A odebrat již vydané povolení, pokud vyhláška vznikla později…no tak to dostávalo Ministerstvo financí přímo záchvaty smíchu. A přitom loterijní zákon takovýto postup přímo nařizoval a nařizuje.

Matematické zákony neplatí a Vláda mlčí

Michael Canov

Za nic jiného než pokus o totální, ale opravdu totální zesměšnění státu, nelze považovat počínání Ministerstva vnitra, které i za cenu neuvěřitelného popření elementárních matematických zákonitostí, vyřadilo jednoho z kandidátů na prezidenta.  A co je horší. Na svém si nadále  trvají nejen ministerští úředníci v čele s panem Henychem, ale neuvěřitelné počínání Ministerstva vnitra dosud jednoznačně neodsoudily ani politické elity.

Dostala hazardní mafie definitivně smrtící ránu???

Michael Canov

Hazardní mafie pod taktovkou odboru Státního dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami Ministerstva financí České republiky to vymyslela skvěle.  Když vznikly v polovině první dekády nového tisíciletí videoterminály, vyvedla je mimo zákon a tím umožnila jejich zcela nekontrolovatelný rozvoj netušených rozměrů . Udělala to jednoduše. 

___________________________________________________________________________________