Články autora Ladislav Zemánek

Duchovní a materiální hodnoty a „konzum“

Ladislav Zemánek

Mnozí jsou přesvědčeni, že materiální a duchovní hodnoty nemohou být v souladu. Na jedné straně stojí hodnoty duchovní, jež v evropském prostředí zpravidla vycházejí z křesťanství. Na straně druhé pak materiální, za nimiž si nejspíš nelze představit nic jiného než zálibu ve „světských“ věcech, vedle nichž jsou záležitosti, jež přesahují člověka jako takového chimérou.

Levice sílí, pravice upadá

Ladislav Zemánek

Nedávno proběhnuvší průzkumy voličských preferencí potvrdily nepříjemný fakt – levice v České republice sílí, zatímco strany považované za pravicové nadále ztrácejí. Je sice běžné, že obliba vládnoucích stran klesá na úkor opozice, nyní se však nacházíme v situaci poněkud odlišné. Proč? A lze tento trend zvrátit? Na tyto otázky se v článku pokusím odpovědět.

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

Ladislav Zemánek

Dění okolo osoby Ladislava Bátory začíná připomínat tragikomedii. Zpočátku šlo o „pouze“ o nové dějství vícedílné hry (snad tragédie), v níž se pravdoláskaři snaží obnažit své nepřátele z řad vlastenců a konzervativců, veřejně je zesměšnit a zcela je zbavit vlivu na věci veřejné. Fabuli ani syžet snad netřeba znovu reprodukovat. V několika posledních dnech ovšem děj graduje a získává nový rozměr. Ve hře se začínají objevovat nové postavy a proměňuje se i jejich mluva. Čeho jsme tedy vlastně svědky?

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

Ladislav Zemánek

Domnívám se, že je třeba rozlišovat přinejmenším dva typy nacionalismu: nacionalismus, který právě skrze zdůrazňování hodnoty vlastního národa uznává i relativní hodnotu národů jiných, který tedy netenduje k netoleranci či šovinismu; svou povahou se blíží vlastenectví (patriotismu). A nacionalismus druhý, jenž upírá svobodu jiným národům, jenž klade na první místo vlastní národ, zbožšťuje ho.

Saint-Denis: ukázka evropské budoucnosti?

Ladislav Zemánek

Před několika dny jsem v rámci pobytu v Paříži navštívil i Saint-Denis. Příliš jsem toho o této čtvrti, jež je dnes součástí francouzské metropole, nevěděl; snad jen, že se zde nachází slavná gotická bazilika a že se díky konfliktům s přistěhovalci těší nepříliš dobré pověsti. Realita ovšem byla horší, než jsem myslel.

___________________________________________________________________________________