Články autora Martin Stín

Spravedlnosti se lze dovolat…občas

Martin Stín

Čtenáři mi často píší, že se v trestním řízení  u našich soudů nelze domoci spravedlnosti. Přenášejí na celé soudnictví trpkou zkušenost ze svého případu, který nemusí být zrovna typický.

Mnoha účastníkům trestního řízení se skutečně někdy děje křivda, jejíž základ byl položen již v nesprávně vedeném přípravném řízení. Domnívám se, že za mřížemi našich věznic žije při nejmenším několik jednotlivců (spíše stovky), kteří se tam neměli nikdy dostat. Považuji to za neodpustitelné provinění státu na občanech, jejichž práva má ochraňovat.

Na okraj Otázek Václava Moravce z 5.května 2010

Martin Stín

V předvolebním speciálním vydání Otázek Václava Moravce dne 5.května 2010 vystupovali představitelé pěti politických stran s nadějí na volební úspěch v Praze: David Vodrážka za ODS, Martin Pecina za ČSSD, Karel Schwarzenberg za TOP 09,  Radek John za Věci veřejné a Jiří Dolejš za KSČM. Formát pořadu sám o sobě jim neposkytl příliš mnoho možností, aby předvedli hloubku svých názorů, mravní profil, vzdělanost a úroveň politické dovednosti.

Ombudsman je mrtev, ať žije ombudsman!

Martin Stín


Náhlý odchod prvního českého ombudsmana  Otakara Motejla je nejvýznamnější zprávou z resortu spravedlnosti z poslední doby, i když úřad veřejného ochránce práv není jeho součástí. Je to tím, že zesnulý svým působením v advokacii, na ministerstvu spravedlnosti a na Nejvyšším soudu ČSFR zanechal za sebou v justici velmi výraznou stopu a jeho úřad svým specifickým způsobem zasahuje do výkonu základních práv občanů.

Hříchy advokátů

Martin Stín

Obvykle v článcích pojednávám o nepřístojnostech státních zástupců, soudců, někdy i policistů. Neznamená to, že mimo mé zorné pole zůstali i další herci, vystupující na divadle, zvaném soud.

Zvláště mě zajímají advokáti, kteří jsou obecně nepřehlédnutelní. Někdy jsou nedocenitelnými pomocníky. Stává se dokonce, že najdou ke klientovi osobní vztah a bojují za něj jako za vlastní dítě. Ale jindy si hledí více svých dobrých vztahů se soudci a vedou obhajobu zdrženlivě, čímž nakonec mohou klienta i poškodit.

Vláda vedoucí dvojsíly budiž zachována!

Martin Stín

Před Listopadem nám vládla komunistická strana, která měla v ústavě zakotveno blíže nevymezené postavení vedoucí síly společnosti. Moc vykonávala převážně mimoprávními a někdy i výslovně protiprávními prostředky, přičemž toto konstatování je nepřesné tím, že souboru právních norem protiprávního režimu přiznává povahu práva.

Válka ministrů

Martin Stín

Zdá se, že po „válce žalobců“, v které na sebe vrčeli stoupenci a odpůrci manipulace státních zástupců s trestním stíháním Jiřího Čunka, nežádoucím způsobem nově oživí zájem veřejnosti o dění v resortu spravedlnosti také „válka ministrů“, v které hrozí vzájemným ostřelováním bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se současnou ministryní Danielou Kovářovou.

Porážka vítěze a hrozba diletantismu

Martin Stín

Částečně úspěšný útok neparlamentních stran na brány Poslanecké sněmovny, provázený propadnutím KDU a strany zelených nelze vykládat jinak než jako důkaz nespokojenosti veřejnosti se stavem státu, či jako projev nedůvěry dosavadním parlamentním stranám. Současně je výrazem posílení pravicových nálad ve společnosti: TOP 09 a VV „vyluxovaly“ voliče, kteří by jinak asi nepřišli k volbám, protože pro ODS by se jim hlasovat nechtělo, a přispěly tak k vytvoření středopravicové koalice takové síly, kterou Česká republika dosud nezažila.

Slavobrána nebo gilotina

Martin Stín

Názory veřejnosti jsou z velké části složeny z mýtů, na jejichž vytváření se významně podílejí sdělovací prostředky. Měly by poskytovat vyvážené a nestranné zpravodajství a předkládat názory, opírající se o přezkoumatelné skutečnosti, což bohužel činí, jen když se spletou. Příkladem by měla jít veřejnoprávní média, na prvním místě Česká televize. Ale i ona se velmi často chová jednostranně, účelově.

Skrytá velká koalice

Martin Stín

Z prostého srovnání spotřeby času na ustavení nové vlády po volbách mezi námi a Slovenskem (záměrně ponechám stranou Velkou Britanii) vyplývá, že naše vládní koalice je zatížena neobvyklými vnitřními nesrovnalostmi. Všechny tři zúčastněné strany by měla sjednocovat jejich údajná středopravicová orientace, ale ve skutečnosti ve chvíli, kdy „dochází na lámání chleba“ si každá hájí svůj zájem proti ostatním a i různé záblesky levicovosti tu a tam problýsknou na povrch.

Kážou víno, ale lidu podávají splašky…

Martin Stín

Pokud nadpis článku někomu připomíná známé biblické rčení „kážou vodu, pijí víno“, není to náhoda. Tato parafráze „v opačném gardu“ mě napadla při četbě komentářů k nezdařené volbě veřejného ochránce práv z minulého týdne a při domýšlení některých souvislostí.

Uložit

Uložit