Články autora Martin Stín

Ombudsmanské trapasy na pokračování

Martin Stín

V tisku a na internetu ještě stále doznívají ohlasy trapasu s nezvolením veřejného ochránce práv či spíše s nezdařeným pokusem předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové obejít zákon za účelem získání křesla ombudsmana a tím zažehnání nebezpečí, že několik posledních let před odchodem do důchodu bude jen řadovou soudkyní.

Stížnosti zlobivé ministryně

Martin Stín

V těchto dnech média věnovala pozornost hned dvěma  stížnostem pro porušení zákona bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové ve prospěch víceméně významných odsouzených, a to pražského radního Martina Langmajera a podnikatele Tomáše Pitra. Někteří novináři při  tom naznačovali více nebo méně skrývané pohoršení nad počínáním jejich předkladatelky, a ti nejhorlivější spěchali se zdůrazněním, že současný ministr spravedlnosti by v uvedených případech postupoval jinak a samozřejmě lépe.

Jiří Pospíšil v Hydeparku

Martin Stín

Vystoupením v Hydeparku ČT 24 dne 18.srpna 2010 Jiří Pospíšil zaslouženě nasbíral další body divácké popularity. Na otázky diváků odpovídal pohotově a v podstatě rozumně. Redakční průvodní slovo mu nahrálo na smeč uvedením přehledu všech údajných prohřešků jeho předchůdkyně, které s přehnanou rázností řešil okamžitě po návratu na ministerstvo. Nahrávku sice zachytil, ale zpracoval ji poměrně střízlivě. Neodpustil si však poznámku, že Danielu Kovářovou do funkce nenavrhl a s jejím jmenováním nesouhlasil. Zřejmě jí neodpustil, že za těchto okolností měla odvahu jmenování přijmout.

Soud jako sfinga a volba ombudsmana

Martin Stín

Ve středu 25. srpna zvolili senátoři kandidáty pro volbu veřejného ochránce práv. Volba měla poněkud zvláštní průběh již tím, že těsně před ní odstoupily dvě uchazečky – advokátka Klára Samková-Veselá a zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová. Prvním kandidátem pak byl zvolen bývalý ústavní soudce Pavel Varvařovský, druhým předseda pražské židovské obce František Bányai. Velkým překvapením byl propad Anny Šabatové, která v červencové nezdařené volbě získala nejvíce hlasů a byla proto považována za favoritku volby kandidátů.

Nadbytečné svaly

Martin Stín

Když nastoupil do úřadu staronový ministr nespravedlnosti Jiří Pospíšil, věnoval značnou pozornost „dělání pořádku“ a „úklidu“ po domněle neschopné předchůdkyni. Provedl při tom i některé užitečné kroky. Např. nahradil generála Ludvíka Kulu v čele Vězeňské služby ČR skvělým člověkem, bývalým ředitelem pardubické věznice, plk. Jiřím Treglerem. O účelnosti jeho některých dalších zásahů lze ale pochybovat.

Vytrácení demokracie

Martin Stín

„Demokracie není jen forma vládnutí, je způsobem života…“ přibližně takto se vyjádřil v r.1920 TGM. Vybavuje se mi to, když pozoruji, jak se postupně zvyšuje moc institucí nad oVčany, a jak se zmenšuje jejich zájem o mínění národa. Politiků všech stupňů a s nimi spojených úředníků je tolik, že si vystačí sami a nás, kteří stojíme mimo jejich hájemství, vnímají pouze před volbami. Podobným neduhem trpěl mocenský aparát totalitního režimu a my se nepozorovaně v jistém smyslu pomalu vracíme do starých poměrů. Občanská společnost chřadne, společenská základna režimu se zužuje.

Občan důchodce versus policie

Martin Stín

Stalo se jednoho májového odpoledne ve městě X, které si dovolilo luxus zřízení městské policie, aby zajistilo svým občanům bezpečnější ulice.

Důchodce N. si vyšel na vycházku do blízkého parku. Za jednu ruku se ho držel pětiletý vnuk, v druhé vedl na vodítku dva psy. Jeho pozornost upoutalo zaparkované auto, jehož osádka měla nějaký spor s trojicí městských strážníků.

Posedlost „katarským princem“

Martin Stín

Případ „katarského prince“ patří již pět let k trvalkám zájmu naší pokleslé žurnalistiky. Jeho ustálený mediální obraz lze shrnout takto: „katarský princ“ se dopustil sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Byl za to odsouzen, ale trestu unikl, protože „mafián“ Pavel Němec jej vydal do Kataru, kde trestní řízení proti němu nepokračovalo.

Pro dobrotu na žebrotu…

Martin Stín

Přísloví „pro dobrotu na žebrotu“ si dnes může připomínat bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, která se opět octla na mediálním pranýři. Tentokrát si jej vysloužila díky laskavosti, prokázané odsouzeným  Josefu Blažkovi a Rudolfu Tesárkovi rozhodnutím o přerušení výkonu trestu do rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala v jejich prospěch.

Ústavní soud - hlídač kastovních zájmů

Martin Stín

Kdysi Ústavní soud ČR zrušil část zákona o soudech a soudcích, upravující odvolávání předsedů a místopředsedů soudů a rozhodl, že nemohou být odvoláváni jinak než na základě rozhodnutí kárného soudu. Navodil tím dočasný stav jejich neodvolatelnosti. Zákonodárci byli přinuceni novelizovat zákon o soudech a soudcích, aby se zaplnila vzniklá mezera.

Uložit

Uložit