Články autora Martin Stín

Rozval státního zastupitelství

Martin Stín

V pořadu Partie TV Prima dne 3.října 2010 potěšil ministr Jiří Pospíšil diváky úvahou, že nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká by se po předpokládaném odvolání z funkce počátkem r. 2011 mohla vrátit na své původní působiště do Hradce Králové, kde dříve úspěšně zastávala úřad krajské státní zástupkyně. Místo je od jejího odchodu na Nejvyšší státní zastupitelství ČR obsazeno provizorně pověřenou státní zástupkyní Annou Jahodovou, jejíž pověření okamžikem jmenování nového krajského státního zástupce ze zákona zanikne.

Když dva dělají totéž…

Martin Stín

…není to totéž, praví lidová moudrost, které na rozdíl od různých prohlášení politiků lze s jistou mírou opatrnosti věřit. Můžeme si to ověřit i na dění v soudních síních.

Když v r.1997 soudce Jiří Horák Městského soudu v Praze přehlédl neexistenci data 31.září a z formálněprávních důvodů pustil z vazby pětinásobného vraha Ivana Roubala, vyneslo mu to kárné řízení, peněžitý trest a přeložení k okresnímu soudu. Pohotoví detektivové zatkli propuštěného kvůli dalšímu podezření před branou věznice, takže na svobodě strávil jen pár minut.

Vesecká padla, konec „kauzy Čunek“ v nedohlednu

Martin Stín

Ve středu 27. října 2010 ji tedy vláda konečně odvolala jednomyslným usnesením po kratičké debatě a bez udání důvodů. Úlohu „popravčího“, který její odvolání navrhl, se nestyděl vykonat ministr Jiří Pospíšil, jenž zřejmě ani v nejmenším necítí svou odpovědnost šéfa resortu za skandální události, odvíjející se od usnesení státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka z 4. června 2007 o odnětí a přikázání věci Jiřího Čunka, přesněji za záštitu, kterou pachatelům zásahu do kauzy Jiřího Čunka poskytoval.

Trestný čin obrana soukromí

Martin Stín

I když jsme se již před více než dvaceti lety zřekli socialismu, nadřazujícího socialistické vlastnictví nad soukromé a kolektivismus nad úctu k soukromí, povědomí nedotknutelnosti soukromí a soukromého majetku není dosud samozřejmostí, zvláště ne pro příslušníky represivních orgánů s totalitními kořeny. Za těchto okolností občan, na jehož výsostné území pronikl vetřelec a tropí tam neplechu, stojí před obtížnou volbou způsobu ochrany svého práva. Nemůže se spolehnout na to, že přijede přivolaná policie, a když už přijede, že také zakročí.

Obětován za viníky

Martin Stín

Od počátku mediální kampaně na přelomu let 2007/2008, v které byl místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera předváděn národu jako „ďábel našeptávač justiční mafie“, se stále jasněji ukazuje, že probíhá scénář, podle něhož má být k němu svedena pozornost od skutečných pachatelů nepravostí, spáchaných v trestním řízení proti bývalému vicepremiérovi Jiřímu Čunkovi. Je vhodným terčem, protože díky svým rozvětveným přátelským vztahům se stýká s řadou lidí, kteří v dané kauze sehráli aktivní úlohu.

Capo di tutti capi

Martin Stín

V minulém týdnu se odehrály různé události, vypovídající o neblahých poměrech v naší zemi. Zaujaly mě zejména hrátky pražské ODS a ČSSD, směřující  k vyšachování vítězné TOP 09, rozruch kolem rezignace Pavla Kučera, místopředsedy Nejvyššího soudu ČR a obvinění bývalého ministra obrany Martina Bartáka z korupčního jednání.

Opět narazila

Martin Stín

Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová vzbudila značnou pozornost veřejnosti neústupností při veřejné obhajobě vlastních práv, když ji prezident republiky s odvoláním na ustanovení tehdy platného znění zákona o soudech a soudcích odvolal z funkce, a navíc jmenoval místopředsedou Nejvyššího soudu ČR jí nemilovaného bývalého ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše. Svůj osobní zájem na udržení skvělého postavení, spojeného s mnoha výhodami, povýšila na veřejný zájem na ochraně nezávislosti moci soudní na moci výkonné.

Nejde jen o Johna a o Martinů

Martin Stín

Otevřený rozpor mezi ministrem vnitra Radkem Johnem a policejním prezidentem Oldřichem Martinů se dostal do stavu, z něhož není jiné rozumné a dlouhodobě únosné východisko než odchod jednoho z nich. I kdyby se podařilo Petru Nečasovi dosáhnout pokračování soužití obou mužů, jejich vztah je narušen. Policejní prezident bez ministrovy podpory nebude moci úspěšně vládnout policii a je nahraditelný. Jeho skutečně úspěšné „přežití“ je možné jen za předpokladu, že dojde k výměně ministra. Jeden z nich prostě musí z kola ven.

Znova o „justiční mafii“

Martin Stín

Máme téměř jistotu, že praví viníci zásahu do kauzy Jiřího Čunka zůstanou nepotrestáni. Odvolání Renaty Vesecké z funkce se zřejmě považuje za oběť ve prospěch podřízených žalobců, kteří sice jako státní zástupci a právníci  v kritickou chvíli beznadějně selhali, ale jejich postavení se to nijak nedotkne.

Poučení ze zkoušky soudržnosti

Martin Stín

Překonáním této koaliční krize neskončily dějiny. Nesourodost koalice se v ní projevila jako významný činitel, ohrožující její soudržnost i do budoucna. Je na vůdcích koaličních stran, aby se naučili spolu žít přes rozdíly v politické minulosti a názorech. Nezvládnou-li to, půjdeme k volbám dříve než v r. 2014, a to se smutnou jistotou, že příští vláda může být ještě horší než současná.

Uložit

Uložit