Články autora Martin Stín

Ústavní práva v „Pološeru“

Martin Stín

Ústavní práva na ochranu zdraví a života, soukromí a na pokojné užívání majetku patří k obecně uznávaným  základům právních jistot občanů demokratického právního státu. Ale-jak praví klasik- šedá je teorie a zelený strom života: proto způsob nakládání  s nimi v pološeru českého trestního řízení se někdy spíše blíží jejich hodnocení jako „buržoasního předsudku“, jak tomu bývalo v dobách novodobého temna.

Ve stínu mediálního humbuku

Martin Stín

Za hlukem mediálního humbuku někdy zanikají podrobnosti, jež by neměly uniknout pozornosti veřejnosti. Děje se tak i ve věci promeškání příležitosti České republiky k přistoupení k švýcarskému trestnímu stíhání manažerů Mostecké uhelné společnosti. Nezdůrazňuje se zjevná skutečnost, že zcela selhala koordinace ústředních orgánů, do jejichž rozdělené kompetence záležitost spadá.

Policie na Hradě

Martin Stín

Zpráva, že protikorupční policie zahájila úkony trestního řízení ve věci možné korupce při udělení milosti prezidenta republiky bývalé policistce Radce Kadlecové, nepřekvapuje. Vznikne-li takové podezření a dostane se do rukou policie, nic jiného následovat nemůže. Lze jen litovat, že došlo k  předčasnému zveřejnění.

Důchodci, seďte doma !

Martin Stín

Ministr financí tentokrát skutečně trefil  do černého. Zrušením slev na jízdné Českých drah vzal důchodcům malou výhodu, která jim usnadňovala přežívat trvalý nedostatek peněz. Vlakem jezdí hlavně k lékaři a na návštěvy k rodině. Budou-li muset k lékaři, nezbude jim, než jet za plné jízdné, ale na cesty za dětmi  a za vnoučaty jim nebude zbývat tak často jako dosud. Přijdou o jedno z mála potěšení, jež jim zpříjemňovalo stáří.

Jednosměrná (ne)spravedlnost

Martin Stín

V obecném povědomí se uhnízdil dojem, že novelizace zákonů má účinnost od jejího nabytí směrem do budoucnosti, naopak posuzování minulých právních vztahů podle ní je nepřípustné. Mimo to se udržuje víra, že nová právní úprava a ani nový právní úkon nemají zhoršovat postavení odsouzených. Pokud se po právní moci rozsudku změnil zákon, každé další rozhodování ve věci se vede buď podle původní, nebo podle nové právní úpravy, podle toho, která je pro odsouzeného výhodnější.

Chartisté a podchartisté

Martin Stín

V posledních dnech došlo k zvláštní shodě náhod: téměř současně oslovili veřejnost  oba zakladatelé občanského sdružení Šalamoun, spisovatelka Lenka Procházková, která již více než deset let ve spolku nepůsobí, a John Bok, jeho dlouholetý předseda. Oba jsou signatáři Charty 77, oba patřili k výrazným osobnostem disentu z kruhu přátel, soustředěného kolem Václava Havla.

Hledá se světec

Martin Stín

V březnu skončí mandát ústavní soudkyně Elišky Wagnerové. Ústavní soud ČR tak opustí jedna z nejvýznamnějších postav naší polistopadové justice. Je na místě, aby na uvolněné křeslo usedla opět vysoce hodnotná osobnost.

Dvojitý sen levice

Martin Stín

Povzbuzena výsledkem voleb na Slovensku sní levice dvojitý sen: doufá, že se jí podaří svrhnout vládu ještě před koncem volebního období a prosazením změny ústavy připraví Václavu Klausovi před koncem jeho mandátu pokoření kontrasignací jeho rozhodnutí o udělení milosti některým členem vlády.

U nás v Orwellově

Martin Stín

Prezidenta republiky trápí starosti o stav naší demokracie. Znepokojila ho  veřejná pitva Věcí veřejných za živa, probíhající  pod rouškou soudního řízení proti Vítu Bártovi a Jaroslavu Škárkovi. Se stejnou nelibostí se vyjádřil o odposlechové aféře Romana Janouška a jeho souputníků, zaměstnávající v těchto dnech naše média. Projevil obavy, že tyto události ničí naši demokracii a otvírají prostor pro mediokracii.

Blahoslavené skandály

Martin Stín

Politické skandály, doprovázející vládnutí trojkoalice, přicházejí v krátkých intervalech za sebou, vytěsňujíce se navzájem z ohniska pozornosti veřejnosti. Jsou pravým požehnáním pro bulvár, dávajíce chléb vezdejší novinářům a zajišťujíce čtenost a sledovanost.

Uložit

Uložit