Články autora Josef Šíma

Éra velké vlády je zpět

Josef Šíma

Týdeník The Economist před pár týdny zobrazil na své obálce bájného Leviathana, jenž pojídá člověka (rozuměj jednotlivce usilujícího o kontrolu nad svým životem), a připsal: "Stop! Odpor proti velké vládě". Upozornil tím, že by se do veřejné debaty mělo opět vrátit téma, o němž v poslední době nebylo příliš slyšet. Diskuse o reformách hospodářských politik byla velkým tématem let osmdesátých kvůli úspěchu "reaganomiky", "rogernomiky" (reformy Rogera Douglase na Novém Zélandu) a "thatcherismu" i následně počátku let devadesátých v souvislosti s rozpadem sovětského bloku.

Ekonomická slepota

Josef Šíma

Cesta k bohatství je představována strastiplným úsilím zabránit plýtvání. V malých společnostech, například v rodinách, se lze plýtvání vyhnout rozvážnými nákupy, pečlivým investováním a náležitou péčí o vlastněná aktiva. Velmi dobře totiž rozumíme tomu, co děláme - známe své bližní, jejich zájmy i potřeby, stejně jako zdroje, jež máme k uspokojení těchto potřeb k dispozici.

Soukromé školy v podezření

Josef Šíma

Debaty o zavádění školného na vysokých školách dostávají téma školství na první stránky novin. Veřejnost sice ví, že vedle škol veřejných existují i školy soukromé, kde se školné platí, ale málokdo si je vědom, jakého rozsahu soukromé vysoké školství za poslední roky dosáhlo. Na soukromých vysokých školách již studuje přes 50 tisíc studentů! A ti platí na jednu stranu školné za vzdělání své, a na druhou stranu svými daněmi státem dotované studium pro ostatní. Proč toto není předmětem debat o dostupnosti vzdělání a je bráno jako samozřejmost, ptají se často takto postižení studenti.

Každý má svůj ekonomický svět

Josef Šíma

Mezioborové zkoumání světa je dnes běžné. Koncert, jejž ve svých knihách předvádí Tyler Cowen, však přivádí tento přístup na novou úroveň. Cowen je renesančním člověkem - profesorem ekonomie na virginské Univerzitě George Masona, sběratelem japonského výtvarného umění, znalcem hudby, klasické i moderní literatury, autorem průvodce po prvotřídních restauracích v USA i Evropě a díky blogu Marginal Revolution i jedním z nejvlivnějších ekonomických blogerů na světě.

Montiho fiskální iluze

Josef Šíma

Nedávno proběhlo v Evropském parlamentu za přítomnosti exkomisaře pro konkurenci Maria Montiho představení analýzy The Monti Report: A Critical Appraisal. Jedná se o kritický pohled autorů ze čtyř zemí, píšících pod hlavičkou italského Institutu Bruna Leoniho, na tzv. Montiho zprávu, jež vznikla z popudu předsedy komise Barrosa, aby nastínila další vývoj evropského jednotného trhu. V Evropské unii spolu od počátku soupeřily dvě myšlenky

Penzijní letadlo

Josef Šíma

Věhlasný harvardský profesor Gregory Mankiw, dnes nejčtenější bloger mezi profesory ekonomie na světě, napsal již v dubnu 1998 do časopisu Fortune článek s trefným názvem Velká pyramidová hra. Poukazuje v něm na to, že systémy průběžného financování důchodového systému splňují všechna kritéria hry zvané "letadlo", jež je, pokud ji neprovozuje stát, ilegální aktivitou.

Jsme předmětem manipulace a poručnictví

Josef Šíma

S Petrem Robejškem o budoucnosti liberální demokracie, silných vůdcích, selhání elit, demokratickém poručnictví, pocitech ohrožení, vlivu bank a médií, naivitě intelektuálů, Řecku, euru a vládě nevolených expertů.

Uložit

Uložit