Články autora Jan Stráský

Hranice pralesa pro kůrovce neplatí

Jan Stráský

Dlouhodobá polemika v tomto zjitřeném okamžiku dějin Šumavy se vede o to, zda na území národního parku je kůrovcová kalamita kalamitou, nebo přirozenou etapou ve vývoji šumavských lesů, které máme ohromeně přihlížet. Patřím k těm, kteří dlouhodobě tvrdí - především na základě sledovaných výsledků - že nejde o přirozenou etapu. 

___________________________________________________________________________________