Články autora Miroslav Behan

Efektivní sociální politika bez dluhů!

Miroslav Behan

Sociální politika by měla být především solidární, což znamená, že v jakýchkoliv komunitách by se v případě nějakého handicapu jedince, systém dokázal postarat o jeho dočasnou či trvalou nevýhodu tak, aby byla ku prospěchu jak jednotlivce tak společenství. Měli bychom mít na paměti hlavně motivaci, která ovlivňuje každodenní činnosti každého z nás. Toto kritérium by mělo prostupovat veskrze všechny systémy, aby bylo dosaženo efektivity, která přináší vyšší užitek jak jednotlivci, tak celku.

___________________________________________________________________________________