Články autora Milan Cabrnoch

Slyšení v Evropském parlamentu hájilo zájmy podnikatelů

Milan Cabrnoch

Přestože pracuji v Evropském parlamentu už šest let, stále mě překvapuje, jak rychle někteří europoslanci zapomínají na skutečné potřeby svých voličů, s jakou lehkostí vplouvají do oblak bruselské byrokracie a nadšeně schvalují zbytečné nebo přímo škodlivé regulace. Jedním z typických příkladů, kdy touha "nařídit dobro" zkomplikuje desetitisícům lidí v celé Evropě život, je směrnice o pracovní době profesionálních řidičů.

Vracení regulačních poplatků je protiprávní

Milan Cabrnoch

Podle informace, kterou obdrželi v úterý večer v Bruselu čeští europoslanci od předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Pavla Rafaje, rozhodla 1. června 2010 Evropská komise ve věci šesti stížností, které byly podány na vracení regulačních poplatků českými kraji. Komise údajně rozhodla, že pokud by kraje ve vracení poplatků v krajských zdravotnických zařízeních pokračovaly, porušovaly by předpisy regulující veřejnou podporu.

Zvolení a zaskočení

Milan Cabrnoch

V mé oblíbené písničce Karla Plíhala se zpívá:
“shořela pojišťovna
kdo to srovná?
úředníci jsou zaskočení
nebyli pojištění”

Podobně zaskočené reakce se krátce po parlamentních volbách objevují mezi nově zvolenými poslanci. Co se to vlastně děje?

Platové tabulky jsou pro zdravotnictví nevhodné

Milan Cabrnoch

Návrh ministra práce a sociálních věcí TOP09 Drábka snížit mzdy v rozpočtové sféře je výrazem snahy ušetřit ve státním rozpočtu. Toto rozhodnutí dopadá i na část zdravotníků, a to je chyba.

Odměny zdravotníkům snižovat nechceme, právě naopak. Vzdělaní a zkušení zdravotníci jsou tím nejcennějším, co naše zdravotnictví má, a proto bychom měli prosazovat jejich odpovídající ohodnocení - a tedy platy zvyšovat. Nejde to však nařídit z ministerstva, musí o tom rozhodovat vedení zdravotnických zařízení podle konkrétních možností.

Hrozí evropské důchody?

Milan Cabrnoch

Sociální výbor Evropského parlamentu dnes v Bruselu hlasoval o zprávě k Zelené knize o důchodech. Tento dokument předložila Evropská komise v polovině minulého roku. nejedná se sice o závazný právní předpis, ale přesto jde o důležitý krok, na který mohou závazné návrhy navázat.

Nárok: Stanovení zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Milan Cabrnoch

Od vzniku veřejného zdravotního pojištění v České republice v roce 1992 není jasné, která zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Existuje celá řada parciálních definic péče, která z pojištění hrazena není, případně jejíž úhrada je omezena například počtem úkonů (mimotělní oplodnění). Tyto definice se však týkají okrajových oblastí zdravotní péče a nezvyšují významně míru informovanosti občana o jeho nároku.

Uznávání kvalifikací v EU hodně kulhá

Milan Cabrnoch

Skutečnost za proklamací, jako obvykle, výrazně pokulhává. Zatímco na tribuně hlásají evropané vstřícnost a potřebu další integrace, v každodenním životě více a více převažuje ochrana vlastních zájmů. Deklarovaná práva jsou v každodenní praxi komplikována neuvěřitelnou administrativou a dalšími bariérami, které jdou často nad rámec předpisu.

"Protiglobalizační" fond EU odhaluje svou propagační podstatu

Milan Cabrnoch

V roce 2007 vytvořila EU nový fond, řečený globalizační. Dočasný nástroj, jak "nově" přerozdělovat peníze, slouží především velkým společnostem ve "starých" členských zemích. Původně dočasný fond má být prodloužen na nekonečno, původní "protiglobalizační" zaměření má být nahrazeno "protikrizovým". Ve skutečnosti jde především o propagandu.

Boj proti nezamĕstnanosti: nadbytečné a marné hledání evropského řešení

Milan Cabrnoch

Jak bojovat s rostoucí nezamĕstnaností v Evropĕ? To byla jedna z hlavních otázek, na kterou jsme se v Evropském parlamentu v minulých dnech opět snažili nalézt odpověď. Desetiprocentní hranice populace bez práce má svůj “evropský rozměr”. Jen malá skupina členských států se může aktuálně chlubit lepšími čísly.

Reakce na článek MF Dnes z 16. listopadu

Milan Cabrnoch

Důrazně se ohrazuji proti článku zveřejněnému v MF Dnes dne 16. listopadu 2011 a informacím, které uvádí v souvislosti s mou osobou a mou prací v Evropském parlamentu.

Zdůrazňuji, že jsem jako poslanec Evropského parlamentu žádné pravidlo stanovené předpisy Evropského parlamentu (EP) neporušil. Nikdy jsem při své práci nebyl ve střetu zájmů, jak tvrdí uvedený článek.

___________________________________________________________________________________