Články autora Jan Friedlaender

Jak vzpomínat na 28. říjen

Jan Friedlaender

Při přemítání nad výročím vzniku Československa mi pravidelně tane na mysli jeho rozpornost: na jedné straně kvalitu tohoto státu a některých jeho vůdců, zejména T. G. Masaryka, a na straně druhé jeho krátké trvání a nevýhodnost rozbití rakousko-uherské monarchie (v tomtéž duchu vydala v minulých dnech stanovisko Konzervativní strana).

___________________________________________________________________________________