Články autora Tomáš Haas

Jeho čas ještě nenastal

Tomáš Haas

Pokud se někdy moderátorovi či novináři podaří Johnův monolog přerušit a zeptat se, co proti „kradení“ za rok svého působení skutečně dokázal, dozvíme se, že jeho ministerstvo připravilo jeden návrh zákona, a že v kafeterii ministerstva vnitra objevil předraženou kuchyňskou linku. Bohužel se moderátor nezeptal, zda ji pan John nechal vytrhat ze zdi a nahradit nějakou levnější. Dnes jsme se od Radka Johna dozvěděli další úžasnou informaci. ODS dala Kateřině Kočí 120 milionů na rozbití jeho strany.

Programy politických stran?

Tomáš Haas
Myslím, že je chybou dávat příliš mnoho váhy programům stran. V našich podmínkách neznamenají téměř nic. Před několika lety jsem tomu věnoval celý článek, který teď, po několikeré výměně hard disků a stěhování, z toho jednou přes oceán, nemohu najít. Nicméně vím, co bylo jeho hlavní myšlenkou a myslím si, že je stále platná.

Být odborářem, pěkně bych vedení odborů za takové diletantství poděkoval

Tomáš Haas

Odboráři nehodlají jen uplatnit své ústavní právo na stávku. Přímo oznamují blokádou veřejných komunikací. Blokáda ale není stávka a Listina i Ústava naopak občanům zaručuje, že je před omezováním jejich práv stát bude chránit. Blokáda veřejných komunikací je nezákonná za všech okolností a ......

Odpovědi na otázky přítele zleva

Tomáš Haas

Plánovaná stávka dopraváků a havířů a její pozastavení pražským Městským soudem zjitřuje pocity mnoha našich občanů, ať už jsou politicky napravo či nalevo. V této souvislosti mi na jednom diskuzním blogu můj levicový přítel položil několik otázek, na které chci tímto jemu, i ostatním, kteří mi podobné otázky kladou, odpovědět:

Pan předseda Sobotka mne mile překvapil

Tomáš Haas

Zcela přehodnotil vše, co kdy říkal o slabém a neúspěšném premiérovi. Dnes jsem se ke svému překvapení dozvěděl, že za fiasko odborářského protestu, na který přišlo přibližně dvakrát tolik odborářů, než bylo teenagerů, kteří se zúčastnili happeningu ve vagonu metra na stanici Dejvická, může premiér Nečas, který svou účastí na jednání pražského krizového štábu potencionální demonstranty zastrašil.

Otevřený dopis poslancům a senátorům Parlamentu ČR

Tomáš Haas

Dovolte mi vyjádřit mé znepokojení a ostrý nesouhlas s oponentním návrhem Rozpočtového výboru PSP, k Zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění má změnit Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.o některých službách v informační společnosti.

Boj proti větrným mlýnům

Tomáš Haas

Don Qujote bojoval proti větrným mlýnům a my se nad jeho pošetilostí usmíváme. Ty větrné mlýny ale byly symbolem. Byly symbolem „gigantů“, zosobněním zla a šílenosti. Musíme mít na paměti dobu, ve které Cervantes své dílo psal, konec šestnáctého a začátek sedmnáctého století, dobu, ve které náboženský fanatismus, netolerantnost a vojenské výboje autorova Španělska narůstaly do stavu, který vedl ve svých důsledcích k třicetileté válce. Cervantesův útok „rytíře smutné postavy“ na větrné mlýny, byl symbolem ušlechtilého, čestného a v podstatě marného boje s nepřítelem, kterého útok na symbol nemůže zničit.

Jazyk popírání

Tomáš Haas

Svoboda projevu ve věku politické korektnosti

Thilo Sarrazin, Berlín 15. července 2011

Přeložil: Tomáš Haas

Tento text je překladem článku německého sociálně demokratického ekonoma a politutika Thilo Sarazina, jehož dříve vydaná kniha vzbudila v jeho vlast a v celé západní Evropě velký ohlas.

Jaký volební systém?

Tomáš Haas

V poslední době se oživuje diskuse o příčinách politické stagnace a polarizace naší politiky, ve které mizí smysluplná diskuse a ve které volič ztrácí důvěru v systém, který nedokáže vygenerovat efektivní a silnou vládu opřenou o vlastní politický program, ani nenutí strany k odpovědnosti vůči voličům. Není to nová otázka, tento problém je s námi již od poloviny devadesátých let. Byl jsem vyzván abych k němu něco napsal.

Sociální stát a „pravicová“ vláda

Tomáš Haas

Povinností státu není zajistit rovnost všech občanů v příjmech a v majetku. Povinností státu je zajistit rovnost příležitostí a zajistit, aby stejná pravidla platila pro všechny.  Za svůj blahobyt je primárně odpovědný každý z nás. Rolí státu je, aby svým občanům nekladl do cesty umělé a zbytečné překážky a aby nedovolil porušování pravidel daných ústavou a zákony.

___________________________________________________________________________________