Články autora Tomáš Březina

Odstraníme korupci a (ne)vypukne ráj…

Tomáš Březina

Současná vláda se při svém ustavení sama prohlásila vládou reformní a protikorupční. Stále je papírově nadána nejvyšší silou v historii ČR. Bohužel, nikoliv silou mentální a motivační. Proti korupci neučinila fakticky nic. Vůbec neodbourává ono politicko-byrokratické podhoubí korupce. Neruší a nezjednodušuje úřady, nezjednodušuje svoje rozhodování.  Nepodporuje invenci, kreativitu a pozitivní motivace nás všech. Svůj masivně používaný výraz „protikorupční“ naopak zesměšnila a zhanobila.

___________________________________________________________________________________