Články autora John Bok

Dopis nejvyšší státní zástupkyni

John Bok

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

mám obavy, že seznam níže uvedených jedinců je jen pověstnou špičkou ledovce. Je pak nasnadě se tušit, proč se vlastně nedaří ze soustavy státních zástupců učinit zákonům a státu funkčně sloužící instituci, když pohrobci totality zůstávají ve funkcích, které zastávají. Jak mohou pokleslí jedinci být garanty zákonnosti v naší zemi? Zamyslete se nad únosností setrvání níže uvedených na státním zastupitelství.

Nikoli obrana prezidenta, ale soudnosti

John Bok

Předpokládám, že si většina veřejnosti myslí, že státní zástupce Marek Bodlák, který vedl žalobu proti Anně Benešové, odsouzené za údajné úplatkářství, a následně omilostněné prezidentem republiky, z důvodů, které mohou vzbuzovat rozpaky, je hrdina a statečný hoch. Já si nic takového nemyslím. Ne proto, že by nebylo možné kritizovat kohokoliv, včetně prezidenta. Ba naopak, v demokratickém a právním státě, je li co kritizovat, by to mělo být dokonce samozřejmostí a tudíž bez potřeby hrdinství, neboť kritika není trestným činem ani přestupkem.

___________________________________________________________________________________