Články autora Miloš Doležal

Básník Job i Pelikán

Miloš Doležal

Knížka, která uzavírá mnohovrstevnaté a mnohotvárné dílo Czesława Miłosze (1911–2004), polského básníka litevských kořenů (či litevského básníka polského jazyka), se jmenuje Poslední básně a byla vydána dva roky po autorově smrti. Shrnuje verše z let 2002–2003. Při povrchním pohledu by se mohlo jevit, že se jedná o jakousi smetenou hromádku „odřezků“, které odpadly z krakovského stolu dvaadevadesátiletého nobelisty a po jeho smrti byly vydány jako jistá kuriozita. Opak je pravdou.

Otevřený dopis předsedovi Sdružení bývalých politických vězňů

Miloš Doležal

Vážený pane předsedo Bergmanne,

pozdravuji Vás a dovoluji si vyjádřit své hluboké zklamání nad Vaším negativním vyjádřením k exhumaci zmučeného těla kněze P. Josefa Toufara. Dosud jsem považoval politické vězně za hlas svědomí národa.

Reakce na komentáře k Otevřenému dopisu SBPV

Miloš Doležal

Poněvadž mám dočasně technický problém s vytvářením nových účtů, uveřejňuji touto formou komentář pana M. Doležala, kterým reaguje na některé z komentářů pod svým textem Otevřený dopis předsedovi Sdružení bývalých politických vězňů, jímž reaguje na tiskovou zprávu SBPV: Exhumace ostatků Otce Toufara.

___________________________________________________________________________________