Články autora Martin Rejman

Evropa: nešťastná politika

Martin Rejman

Považuju za dobré, že EU sdružuje již 27 evropských států, které se rozhodly vytvořit společný ekonomický prostor, vzájemně se nediskriminovat, obchodovat spolu bez cel, umožnit volný pohyb lidí a jejich zaměstnávání kdekoli, a řešit případné spory jinými než násilnými prostředky.

Jsem proti Evropské unii neschopné nebo neochotné bránit naši západní civilizaci, bránit nás před silami, které nám otevřeně hrozí zničením.

Svoboda projevu? Jak pro koho…

Martin Rejman

Jsem přesvědčen, že v právním státě je nepřípustná jakákoli kriminalizace osob pouze pro jejich politický názor, víru či přesvědčení. S právem na politický názor úzce souvisí svoboda projevu, která je jedním z nejdůležitějších atributů demokratického státu. Existuje však jen tehdy, je-li poskytována i těm projevům a názorům, s nimiž nesouhlasíme a kterým oponujeme.

Nepřipusťte předčasné parlamentní volby!

Martin Rejman

Konzervativní strana tímto apeluje na vás, členy vlády, a všechny poslance vládních stran, abyste se nepokoušeli současnou politickou krizi řešit účelově, ale abyste nalezli odvahu postupovat zásadově. Mezi jasně účelové kroky patří snaha o urychlené vypsání mimořádných parlamentních voleb. Změnou Ústavy, provedenou v září 2009, bylo umožněno snadné rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Naše pravice na rozcestí

Martin Rejman

Omlouvám se za zavádějící název článku: na rozcestí by naše parlamentní pravice, o kterou mi teď jde, mohla být, kdyby vůbec byla na cestě, a na cestě by mohla být, kdyby skutečně existovala jako sebevědomá a jednotná pravicová síla.

___________________________________________________________________________________