Články autora Marek Loužek

Tony Blair: Moje cesta

Marek Loužek

Paměti Tonyho Blaira "Moje cesta" (Práh 2011) s chutí vezme do ruky každý, kdo se zajímá o moderní evropskou a světovou politiku. Blair nepíše jako historik, ale jako politický lídr. Začínal jako určitý typ lídra a končil jako jiný, proto hovoří o cestě. Blair se poněkud vymyká tradičnímu schématu levice – pravice. Blairova hlava někdy myslí dost konzervativně, zvláště pokud jde o ekonomiku a bezpečnost, ale jeho srdce bije doleva.

Peníze jsou motor pokroku

Marek Loužek

Britský historik Niall Ferguson, který působí jako profesor na Harvardově univerzitě, na sebe upozornil řadou pozoruhodných prací. Do češtiny již byly přeloženy jeho knihy "Nešťastná válka", "Válka světa – dějiny věku nenávisti", "Britské impérium – cesta k modernímu světu" či "Colossus – vzestup a pád amerického impéria". Jednou z posledních knihy je i "Vzestup peněz. Finanční dějiny světa", která vyšla loni v českém překladu v nakladatelství Argo.

Na penězích záleží

Marek Loužek

Když na přelomu tisíciletí vznikla společná evropská měna, komentoval jeden z nejznámějších ekonomů, Milton Friedman, že euru dává nanejvýš patnáct let života. Slabá mobilita práce v Evropě, omezené fiskální transfery, jazykové bariéry a zkostnatělý sociální stát nejsou podle něj optimální měnovou zónou. Do naplnění Friedmanova proroctví se pomalu blížíme.

Drahá evropská bitva

Marek Loužek

Eurozóna představuje pětinu světové ekonomiky, žije v ní 330 milionů lidí – v ekonomickém měřítku je tedy zhruba ekvivalentem USA. Co do používání hotovosti je euro v celosvětovém oběhu dokonce rozšířenější než dolar. Jenže v důsledku jeho konstrukčních vad zažívají evropské země krizi, která nemá obdoby a jejíž léčba stojí mnohem více než finanční částky zmobilizované po obou světových válkách na obnovu Evropy.

Klimatická katastrofa nehrozí

Marek Loužek

Když letos znovu postihly střední Evropu povodně, varovala řada klimatických alarmistů, že za nápadné změny počasí mohou miliony tun oxidu uhličitého vypouštěného člověkem. Měli bychom se emisí oxidu uhličitého děsit? Představuje růst teploty na Zemi nebezpečí, nebo požehnání? Jsou politické reakce na změny klimatu prozíravé, nebo jde o plýtvání zdroji?

Falešná proroctví zkázy

Marek Loužek

Zatímco média po celém světě ráda vyvolávají paniku, britský publicista a popularizátor vědy Matt Ridley ve své nové knize "Racionální optimista" (česky 2013, anglické vydání 2010) tvrdí, že v 21. století se bude žít náramně. Předvídá rozvoj prosperity a technologického pokroku, ústup chudoby a nemocí, pokles porodnosti, rostoucí pocit štěstí, úpadek násilí, vzestup svobody, rozvoj poznání a zlepšování životního prostředí.

Tajemství západního racionalismu

Marek Loužek

Pomáhá rozvoji moderního kapitalismu spíše protestantská, nebo katolická etika? Posiluje západní racionalita rozvoj moderního kapitalismu, nebo působí jako železná klec, která pokrok nakonec brzdí? Má se politik řídit etikou smýšlení, nebo etikou odpovědnosti? Má být společenská věda hodnotově neutrální, nebo je každá věda beznadějně ideologická? Tyto zásadní otázky nastolil sociolog, filozof a ekonom Max Weber. Sto padesát let od jeho narození vybízí k hlubší reflexi.

Deset promarněných let

Marek Loužek

Funguje Evropská unie jako motor, nebo brzda hospodářského rozvoje? Jsou evropské dotace zázračným lékem k nastartování ekonomiky, nebo nebezpečným jedem, který pokřivuje tržní prostředí? Jak obstojí česká ekonomika v mezinárodním srovnání? Dohnali jsme vyspělejší západní sousedy, nebo prožíváme stagnaci?

Vzhůru do světa hojnosti

Marek Loužek
Díky přirozenému lidskému strachu do sebe neustále vstřebáváme proroctví o blížících se pohromách. Výsledkem je obyvatelstvo přesvědčené, že konec světa se blíží a že se s tím vůbec nedá nic dělat. Přesto se nabízí jiný, nekonvenční pohled.

___________________________________________________________________________________