Články autora Jiří Schwarz

Jaká je budoucnost českého průmyslu

Jiří Schwarz

Dvacet let svobody je za námi. Tato doba za sebou nechala úspěchy i ztráty. Teď se můžeme ptát, co přinese další dvacetiletí. Přinejmenším vyroste DALŠÍ GENERACE. MF DNES přináší poslední díl sobotního seriálu, ve kterém se lidé z různých profesí pokoušejí odhadnout, kam může naše země dále směřovat.

Euro: evangelické, či katolické?

Jiří Schwarz

Šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet označil eurozónu za epicentrum globální dluhové krize. Současnou ekonomickou situaci ve světě považuje za méně stabilní, než byla v době krachu americké investiční banky Lehman Brothers v roce 2008. Od té doby uběhly více než 3 roky a hypoteční krize ve Spojených státech, jež vyvolala hospodářský pokles nejvyspělejších světových ekonomik pyšnících se členstvím v OECD.

Turecké nebo řecké hospodářství?

Jiří Schwarz

Tureckým hospodářstvím si představujeme zlodějnu, neúspornost a zaostalost. V Německu se hospodářskému rozvratu, plýtvání a desorganizaci říká „polské hospodářství“. Odpovídají tyto zažité pojmy, která jsou u nás a v Německu srozumitelnými synonymy pro špatně fungující hospodářství, dnešní realitě?

Špatná čísla, nebo statistici?

Jiří Schwarz

Za velké podpory médií proběhlo v březnu a v dubnu 2011 v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Tato organizačně náročná akce pravidelně se opakující každých 10 let zaměstnala devět a půl tisíce sčítacích komisařů a stála daňové poplatníky 2,5 miliardy korun. Jaké přinesla výsledky?

Rada pro ministra školství

Jiří Schwarz

S blížícím se projednáváním věcného návrhu novely zákona o vysokých školách narůstá tlak vysokoškolských zájmových skupin. Melounovou defenestrací ji odstartovali studenti, přidali se rektoři organizovaní v České konferenci rektorů a také předsedové senátů, jež sešikoval sám ministr školství pozvánkou na svůj úřad. Vyhrocené diskuse a projevy skupinové nespokojenosti jsou obvyklými doprovodnými jevy každé reformy. Zájmové skupiny se nerady dobrovolně zříkají svých privilegií, jichž si v demokratické společnosti užívají na cizí účet.

___________________________________________________________________________________