Články autora Karel Kříž

Mantra potravinové soběstačnosti

Karel Kříž

Pokud Václav Moravec pléduje za "potravinovou soběstačnost České republiky", měl by vědět, že jsme – mimo jiného - velcí vývozci chmele, obilí a řepky a že nemůžeme všechno jen vyvážet, nýbrž i dovážet, jinak mezinárodní dělba práce nemá smysl. Ekonomové nenařizují, s čím má kdo obchodovat. Moderní Česká republika však zdědila kolchozní systém a ukázalo se, že tyto struktury jsou velmi neflexibilní.

___________________________________________________________________________________